A A Nedre Eiker kommune
Nedre-eiker kommune
RSS

Vedtatt reguleringsplan for Hovjordet "Låven"

Hovjordet "Låven", illustrasjonsbilde

Det kunngjøres med dette at reguleringsplan for Hovjordet ”Låven”  ble vedtatt i kommunestyrets møte 18.11.2015.

Årsbudsjett og økonomiplan til offentlig ettersyn

Grunnlagsdokumentet

Nedre Eiker kommunes årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for 2016–2019 er lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med kommunelovens § 44. Dokumentene kan lastes ned herfra eller leses i innbyggerkontakten.

Velkommen til julegrantenning på torget i Mjøndalen

Julegrantenning på Mjøndalen torg

Lørdag 28. november fra kl. 16 ønskes små og store velkommen til julegrantenning på Mjøndalen Torg. Det blir blant annet sang, musikk, dans og fyrverkeri. Og selvsagt kommer julenissen med godteposer til alle barna!

Novemberutgaven av Informasjonssida

Informasjonssida

Hver måned har kommunen en helsides annonse i Eikerbladet med diverse informasjon. Her kan du lese annonsen som PDF.

Stengte veier på Rundtom/Langrand i Krokstadelva

Rundtom

Det skal legges nye vann- og avløpsledninger fra krysset Rundtom/Langrand til området ved Rundtom 7A. I den forbindelse vil veien Rundtom bli etappevis stengt.

Innskriving 1. klasse i grunnskolen

Illustrasjonsbilde

Alle barn født i 2010 er skolepliktig fra skoleåret 2016/2017. Barna skal skrives inn i skolen elektronisk. Innskriving startet i uke 46.

Samtalegruppe for unge som har foreldre med fysisk eller psykisk sykdom

Illustrasjonsbilde

Sykdom hos foreldrene kan gi utfordringer for barna. I januar starter en samtalegruppe for elever som har foreldre med fysisk eller psykisk sykdom. Her snakker gruppa om hvordan det er å takle livssituasjonen – i familien, på skolen og blant venner.

Hedret årets jubilanter

Fra erkjentlighetsgavefesten på Portåsen

Torsdag kveld var det duket for den årlige og høytidelige markeringen av kommunens jubilanter. 21 ansatte rundet 25 års ansettelse, mens én ansatt rundet 40 års ansettelse. 

Åpne møter i november

Rådhuset

Her finner du en oversikt over åpne møter i kommunens råd og utvalg. Saksdokumentene legges ut på våre internettsider under menypunktet "Politikk/Sakskart", hos innbyggerkontakten samt på biblioteket. Sakspapirer til kontrollutvalgets møter finnes på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn sine nettsider.

– Ikke et krisepreget budsjett

Bengt Nystrøm og Liv Østberg

Mandag la rådmann Bengt Nystrøm og økonomisjef Liv B. Østberg frem årsbudsjettet for 2016. Takket være en vekst i frie inntekter legges det i hovedsak opp til en videreføring av driften fra 2015.

Resultatene fra innbyggerundersøkelsen er klare

Presentasjon av innbyggerundersøkelsen

I dag presenterte Nora Clausen fra Opinion AS resultatene fra innbyggerundersøkelsen om kommunereformen for formannskapet. Hovedkonklusjonen er at flertallet av de 800 spurte er positive til en kommunesammenslåing.

Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Bekkebo

Bekkebo illustrasjonsbilde

Hovedutvalget behandlet 27. oktober forslag til reguleringsplan for Bekkebo. Forslaget ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn, med frist for merknader innen 18. desember d.å.

Neste

Web levert av: CustomPublish AS   Kontakt Redaksjonen Nedre Eiker kommune