A A Nedre Eiker kommune
Nedre-eiker kommune
RSS

Velkommen til folkemøte om flomsikring av Krokstadbekken

Flommen 2. september 2015

NVE og kommunen og er straks klare til å starte opp arbeidet med flomsikring av Krokstadbekken. I den anledning inviteres det til åpent møte i Folkets hus i Krokstadelva torsdag 8. oktober kl. 1800. Hovedvekten vil være på flomsikringen i området fra Sagstedbrua til brua ved Langrand samt Tusenårsstedet.

Velkommen til verdensdagen for psykiske helse 8. oktober

Logo

Torsdag 8. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er "Egenverdi og psykisk helse – se hverandre – kast maska!!" I den forbindelse blir det et spennende og variert program i Samfunnshuset i Mjøndalen fra kl. 1730. Alle er velkomne!

En musikalsk hyllest til Freddy Kristoffersen

Freddy150red2

Nedre Eiker bibliotek inviterer onsdag 14. oktober kl.19.00 til arrangementet "Med kjente toner på gjengrodde stier: en musikalsk hyllest til Freddy Kristoffersen". Vi merker at det er stor interesse for dette arrangementet. Vær derfor tidlig ute for å få en god sitteplass. Vi åpner dørene kl.18.15! Gratis inngang.

Gjennomfører innbyggerundersøkelse om kommunereformen

Kommunereform - din mening er viktig!

I arbeidet med kommunereformen er innbyggernes meninger viktige. I uke 41-43 vil det derfor bli gjennomført en undersøkelse der 800 innbyggere blir ringt opp av Opinion AS og bedt om å svare på noen enkle spørsmål.

Innføring av parkeringsskive i Mjøndalen sentrum

Parkeringsskive

I Mjøndalen sentrum innføres det i løpet av høsten tidsbegrensing på parkering på henholdsvis 1, 3 og 5 timer alle dager unntatt søndag. Det vil fremdeles være gratis å parkere, men tid for når du parkerer må vises. Ordningen trer i kraft når skiltene er montert opp.

16-års aldersgrense på airwheel

Airwheel

Stadig flere ungdommer skaffer seg enhjuling, kanskje bedre kjent som airwheel. Rektorene på kommunens ungdomsskoler minner i den forbindelse om at det er 16-års aldersgrense for å kjøre airwheel og ber foreldrene om å ta ansvar slik at elever under 16 år ikke benytter airwheel til og fra skolen.

Hvem fortjener Frivillighetsprisen 2015?

Frivillighetsprisen

Nedre Eiker kommune ønsker å finne fram til en person eller en organisasjon som fortjener heder for frivillig arbeid innen områder som eldreomsorg, arbeid for barn og unge, musikk og sang, idrett, kunst med mer.

Åpne møter i september/oktober

Rådhuset

Her finner du en oversikt over åpne møter i kommunens råd og utvalg. Saksdokumentene legges ut på våre internettsider under menypunktet "Politikk/Sakskart", hos innbyggerkontakten samt på biblioteket. Sakspapirer til kontrollutvalgets møter finnes på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn sine nettsider.

Mulighets- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med kommunereformen

PWC logo

Alene eller som en del av en ny kommune? Det er tittelen på en ny rapport fra PWC som omhandler muligheter og sårbarhet i forhold til å fortsette som egen kommune, sett opp mot alternativet om å bli en del av en ny og større kommune. 

Noe som passer for deg i mosjonskatalogen?

Forsiden av mosjonskatalogen

Den rykende ferske mosjonskatalogen fra Aktiv Eiker presenterer tilbud fra frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Den gir også en oversikt over treningssentre og svømmehaller i området.

Områderegulering for Mjøndalen sentrum

bilde, Mjøndalen sentrum

Nedre Eiker kommune har startet arbeid med områderegulering for Mjøndalen sentrum.

Innspill til både planprogram, planavgrensning og planarbeid kan meldes inn nå. Frist for innsendelse av innspill er 02.11.15.

Kurs i depresjonsmestring

Illustrasjonsbilde

Psykisk helsetjeneste i Nedre Eiker starter opp kurs i depresjonsmestring for voksne nå i høst. Kurset er for deg som har eller har hatt depresjon på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere i hverdagen og ut over livskvaliteten generelt.

Neste

Web levert av: CustomPublish AS   Kontakt Redaksjonen Nedre Eiker kommune