A A Nedre Eiker kommune
Nedre-eiker kommune
RSS

Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede slås sammen

Åge Teie

Kommunestyret vedtok tidligere i høst å slå sammen eldrerådet og rådet forfunksjonshemmede med virkning fra 1. januar 2015. Denne uken vedtok kommunestyret at rådet skal hete ”Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne” og ha syv representanter. Åge Teie fra Hørselshemmedes Landsforbund ble valgt som leder.

Karl Oddbjørn Knudsen fikk Kongens fortjenestmedalje

Knudsen mottok fortjenstmedaljen

Under onsdagens kommunestyre fikk ordfører Bent Inge Bye æren av å overrekke Kongens fortjenestmedalje til Karl Oddbjørn Knudsen for hans lange innsats for å ta vare på det unike kulturminnet Knudsensmia og den spesielle merkeøkseproduksjonen, for ettertiden.

Hedret Mjøndalen Fotball i kommunestyret

Mjøndalen fotball i kommunestyret

Kommunen har tradisjon for å hedre gode idrettsprestasjoner med en liten gave, men det er trolig første gang at kommunestyret har trådd til med allsang og stående applaus i tillegg.

Husk å lese av vannmåleren

Vannmåler

Nedre Eiker kommune trenger din måleravlesning for å få beregnet vannforbruket ditt. Aller siste frist for avlesning er 31. desember 2014.

Åpningstider i julen

Illustrasjonsbilde

Her finner du informasjon om åpningstider for blant annet innbyggerkontakten, biblioteket, helsestasjonen og svømmehallen. I tillegg finner du våre vakttelefoner som er bemannet hele jula.

Åpne møter i desember

Rådhuset

Her finner du en oversikt over åpne møter i kommunens råd og utvalg. Saksdokumentene legges ut på våre internettsider under menypunktet "Politikk/Sakskart", hos innbyggerkontakten (i 1. etasje på rådhuset) samt på biblioteket i Mjøndalen. Sakspapirer til kontrollutvalgets møter finnes på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn sine nettsider.

Har du demens i familien eller blant nære venner?

Pårørendeskolen

Nedre Eiker kommune og Øvre Eiker kommune arrangerer hvert år Pårørendeskolen. Dette er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Neste kurs starter i januar, med påmeldingsfrist 15. januar. Kurset er gratis for innbyggere i de to kommunene.

Desemberutgaven av Informasjonssida

Informasjonssida_DES_2_2014

Hver måned har kommunen en helsides annonse i Eikerbladet med diverse informasjon. Her kan du lese annonsen som PDF.

Frivillighetsprisen til Knut og Kirsten Bak

Frivillighetsprisen 2014

I anledning den internasjonale frivillighetsdagen 5. desember var det en stor glede for ordfører Bent Inge Bye å dele ut Frivillighetsprisen for Nedre Eiker til Knut og Kirsten Bak. Disse to ildsjelene stiller opp for nær sagt alle; det være seg naboer, foreninger, kommunen og enkeltpersoner.

Høring av kommuneplanens arealdel (2015-2026)

Ny arealdel, illustrasjonsbilde

Forslag til ny arealdel for Nedre Eiker kommune legges ut til offentlig ettersyn fra og med 8. desember 2014 til og med 2. februar 2015.

Kommunen gratulerer MIF med opprykket!

Opprykksfesten

Nedre Eiker kommune gratulerer Mjøndalen IF med en fantastisk innsats i kvalifiseringen. At vi har et lag i Tippeligaen er viktig for kommunens omdømme og den lokale stoltheten. Her kan du se noen bilder fra folkefesten på torget, der blant annet en stolt og glad ordfører overrakte velfortjente blomster til trenerne.

Vedtatt reguleringsplan for Hovedadkomst til Åsen

illustrasjon, Hovedadkomst Åsen

I henhold til § 12-12 i plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for Hovedadkomst til Åsen, Mjøndalen (utvalgssak nr. 96/14) ble vedtatt i kommunestyrets møte 19.11.2014. Klagefristen er tre uker fra kunngjøring.

Neste

Web levert av: CustomPublish AS   Kontakt Redaksjonen Nedre Eiker kommune