A A Nedre Eiker kommune
Nedre-eiker kommune
RSS

Varsel om oppstart av detaljplan for Harelabben

Illustrasjonsbilde Harelabben

På vegne av Mano Eiendom AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8 om oppstart av arbeid med detaljplan for Harelabben i Nedre Eiker kommune.

Legger større kulvert i Korvaldveien

Korvaldveien

Etter Frida i 2012 ble det laget en omfattende tiltaksplan for utbedringer som må til for at vannet i kommunens mange sidebekker lettere skal nå ut i elva ved stor vannføring. Nå er tiden kommet for å utvide kulverten som krysser Korvaldveien. Vi håper på forståelse for at arbeidene vil føre til midlertidige endringer i kjøremønsteret.

148 millioner skal gjøre det raskere å reise miljøvennlig

Buss ved Mjøndalen stasjon

Buskerudbysamarbeidet skal nå fordele 148 millioner kroner som skal bidra til raske og miljøvennlige reiser. Bedre busstilbud, pendlerparkeringer og mer sammenhengende sykkelveinett er noen av hovedingrediensene. 

Gebyrer og avgifter

Illustrasjon

Her finner du oversikt over gebyrer og avgifter for blant annet byggesaker, private reguleringsplaner, oppmåling, vann, avløp, renovasjon og feiing.

Gangveien i Bjørkelundsveien stengt ut året

Bilde fra Bjørkelundsveien

Arbeidene med ny adkomstvei til Trelleborg fra den nye rundkjøringen på rv. 283 er i gang. Dagens gangbru er stengt og vil bli fjernet denne uka. Gående og syklende må i anleggsperioden ta turen om Voldhjørnet (Gamle Riksvei/Bruveien) for å passere bekken.

Tvil, tro og lengsel: en teaterforestilling på biblioteket

Sundby

Onsdag 4. februar kl.19.00 inviterer vi til teaterforestilling på Nedre Eiker bibliotek med den kjente skuespilleren Karl Sundby. Forestillingen heter "Tvil, tro og lengsel: en spirituell musikalsk time" og har fått svært gode anmeldelser og mye positiv omtale. Forestillingen er i regi av Folkeakademiet Nedre Eiker.

Skal bli bedre på å forstå smerter hos personer med demens

Tre av prosjektdeltakerne

Personer med demens har ofte problemer med å uttrykke hvor de har smerter. I løpet av våren skal en rekke ansatte i kommunen på skolebenken for å lære en metode for hvordan de kan stille en bedre smertediagnose for denne pasientgruppa.

Januarutgaven av Informasjonssida

Informasjonssida_jan_2015

Hver måned har kommunen en helsides annonse i Eikerbladet med diverse informasjon. Her kan du lese annonsen som PDF.

Konto for støtte til brannofrene

Mental Helses logo

Etter brannen på Solbergmoen så organisasjonen Mental Helse Nedre Eiker at det er et behov for å ha en konto for innsamling av pengestøtte ved krisesituasjoner. De har nå opprettet en slik konto, og frem til 28. februar samles det inn penger til brannofrene.

Velkommen til Ungdommens Kulturmønstring i Nedre Eiker!

UKMs logo

Nedre Eiker kommune ved Kultur og fritid inviterer alle kulturinteresserte og utøvende barn og ungdom til å være med på årets UKM-mønstring 12. februar. Påmeldingsfrist er 1. februar.

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende

Skatteetaten

Kurs for nye næringsdrivende for 2015 er nå lagt ut på Skatteetatens hjemmesider. Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til regnskap. Kurset passer også for deg som går med tanker om å starte, men som ennå ikke har registrert organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Ekstremt glatte veier

Glatte veier

Det er ekstremt glatte veier i hele Nedre Eiker. Alt mannskap er ute og salter, strør og fjerner issvuller på veinettet. Vi har hatt en ekstrem værsituasjon det siste døgnet, og ber bilister og fotgjengere om å være forsiktige ute i trafikken.

Neste

Web levert av: CustomPublish AS   Kontakt Redaksjonen Nedre Eiker kommune