A A Nedre Eiker kommune
Nedre-eiker kommune
RSS

Gjør det, gjør det, gjennomfør det

Gjør det kampanje_elsykkel

Mange snakker om det, men for få gjør det. Nå starter kampanjen  ”Gjør det, gjør det, gjennomfør det!” som skal få flere i Buskerudbyen til å sykle.

Markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai

Bilde fra frigjøringsdagen

Nedre Eiker kommune inviterer til markering ved Nedre Eiker kirke fredag 8. mai kl. 13.00. Dagen blir avsluttet med minnemedaljeutdeling i festsalen ca. kl. 18.00 i Øvre Eiker rådhus i Hokksund.

Aprilutgaven av Informasjonssida

Informasjonssida_APRIL_2015_web

Hver måned har kommunen en helsides annonse i Eikerbladet med diverse informasjon. Her kan du lese annonsen som PDF.

Nye regler i plan- og bygningsloven iverksettes fra 1. juli 2015

endring i plan og bygningslov, illustrasjonsbilde

Formålet med forenklingen er at det skal bli enklere å utføre mindre byggetiltak på egen eiendom uten å måtte søke. Forutsetningen for at et tiltak ikke er søknadspliktig vil være at det er i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser og tilhørende forskrifter (SAK) og (TEK).

”Aktiv på skoleveien” er i gang

Aktiv på skoleveien

Fra i dag og i tre uker fremover vil det være mange skoleelever langs veien. 6 av 9 skoler i Nedre Eiker har nemlig meldt seg på vårens aksjon der målet er å få flest mulig elever i fysisk aktivitet på skoleveien samt redusere trafikken ved skolene.

Innleverte valglister til kommunestyrevalget 2015

Valglogo

Ti partier/organisasjoner leverte listeforslag innen fristen 31. mars 2015. De innsendte listeforslagene er nå lagt ut til ettersyn.

Kommer godt ut av fylkesmannens klagesaksbehandling

skoien_siri_115

Fylkesmannen er klageinstans for klagesaker etter plan- og bygningsloven. Av 12 klager som ble sendt til fylkesmannen i 2014, ble kun en omgjort. Dette er kommunalsjef for tekniske tjenester, Siri Skøien, godt fornøyd med.

Åpne møter i april

Rådhuset

Her finner du en oversikt over åpne møter i kommunens råd og utvalg. Saksdokumentene legges ut på våre internettsider under menypunktet "Politikk/Sakskart", hos innbyggerkontakten (i 1. etasje på rådhuset) samt på biblioteket i Mjøndalen. Sakspapirer til kontrollutvalgets møter finnes på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn sine nettsider.

Har du rom for en til?

Illustrasjonsbilde

Ikke alle barn kan bo hjemme. Over 10 500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag.  I Buskerud trenger vi 150 nye fosterhjem i år. Har du rom for en til? 

Barns helse er tema på Folkehelsedagen 9. juni

Aktiv Eikers logo

Alle som er interessert i folkehelse bes holde av datoen 9. juni. Da arrangerer Aktiv Eiker for 6. gang Folkehelsedagen i Eiker-kommunene. Årets tema er "Barns helse – grunnlaget for god folkehelse".

Fortsatt foreldre – et kurs for deg som har opplevd samlivsbrudd

Illustrasjonsbilde

Mjøndalen menighet og Familiesenteret i Øvre Eiker kommune inviterer til tre kurskvelder i april/mai for deg som har opplevd samlivsbrudd. Her vil du lære å samarbeide om foreldrerollen etter et samlivsbrudd. Påmeldingsfrist er 8. april.

Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Orkideåsen, gbnr.: 10/202, 203,16 m.fl.

Orkideåsen, illustrasjonsbilde

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Orkideåsen ble vedtatt 10. februar 2015. Frist for merknader er 12. mai d.å.

Neste

Web levert av: CustomPublish AS   Kontakt Redaksjonen Nedre Eiker kommune