A A Nedre Eiker kommune
Nedre-eiker kommune
RSS

Husk søknadfrist 1. mars for plass i barnehage og SFO

Illustrasjonsbilde

Kommunen har samordnet opptak for kommunale og private barnehager, med søknadsfrist 1. mars. Her finner du elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist for SFO er også 1. mars.

Deltakere søkes til Lyst på livet

Lyst på livet

Kjenner du eldre eller andre utenfor arbeidslivet som kunne hatt lyst til å treffe andre i et sosialt og hyggelig fellesskap? Noen som har lyst å utveksle erfaringer rundt det å leve livet og lære noe nytt? Da kan dette være tilbudet! Første cafe arrangeres på biblioteket torsdag 18. februar kl. 10.

Foreldrekurs i Trygghetssirkelen

Illustrasjonsbilde

Bli med på gratis foreldrekurs i Trygghetssirkelen for å lære mer om samspillet mellom foreldre og barn. Første kursdag er 17. februar.

Gamle Riksvei stenges for gangtrafikk ved Krokstad skole

Kartutsnitt

På grunn av arbeidene med flomsikring som pågår langs Krokstadbekken blir Gamle Riksvei stengt for gangtrafikk øst for skolen fra mandag 8. februar og fram til påske.

Kurs i depresjonsmestring

Illustrasjonsbilde

Psykisk helsetjeneste i Nedre Eiker starter opp kurs i depresjonsmestring for voksne nå til våren. Kurset er for deg som har eller har hatt depresjon på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere i hverdagen og ut over livskvaliteten generelt.

Åpne møter i februar

Rådhuset

Her finner du en oversikt over åpne møter i kommunens råd og utvalg. Saksdokumentene legges ut på våre internettsider under menypunktet "Politikk/Sakskart", hos innbyggerkontakten samt på biblioteket.

Redusert fremkommelighet i Nedbergkollveien

Kart

På grunn av flomsikringsarbeid og utskifting av vann- og avløpsledninger, legges Nedbergkollveien om ved Veiabekken fra 1. februar. Det blir ett lysregulert kjørefelt, men fortauet må stenges. Elever som skal til Veiavangen eller Mjøndalen skole, anbefales å gå eller sykle langs Vikveien i stedet. 

Forurensning oppdaget på Tusenårsstedet

Tusenårsstedet

Tester foretatt i forbindelse med anleggsarbeidene på Tusenårsstedet har avdekket forurensning i massene i vollene. Det tas nå tilleggsprøver for å kartlegge om det kan være forurensning også i andre masser på stedet. De forurensede massene vil bli fjernet og deponert på forskriftsmessig måte så snart som mulig.

Vil du bli meddommer?

Eiker, Modum og Sigdal tingrett holder til i Hokksund

Kommunestyret i Nedre Eiker skal innen 1. juli oppnevne meddommere til tingretten for perioden 2017 til 2020. Ta kontakt med politisk sekretariat innen 15. mars hvis du er interessert.

Bli med på kostholdskurs

Illustrasjonsbilde spagetti

Har du eller står du i fare for å utvikle diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, høyt kolesterol, høyt blodtrykk eller KOLS? Da kan kostholdskurs i regi av Frisklivssentralen Aktiv Eiker være noe for deg!

Januarutgaven av Informasjonssida

Informasjonssida i Eikerbladet januar 2016

Hver måned har kommunen en helsides annonse i Eikerbladet med diverse informasjon. Her kan du lese annonsen som PDF.

Stengte veier på Rundtom/Langrand i Krokstadelva

Rundtom

Det legges nye vann- og avløpsledninger fra krysset Rundtom/Langrand til området ved Rundtom 7A. I den forbindelse vil veien Rundtom bli etappevis stengt. Fra tirsdag 26. januar er veien stengt for gjennomkjøring fra krysset Rundtom/Langrand, i krysset Rundtom/Enga og nordover mot Rundtom 7 A.

Neste

Web levert av: CustomPublish AS   Kontakt Redaksjonen Nedre Eiker kommune