A A Nedre Eiker kommune
Nedre-eiker kommune
RSS

Åpne møter i august/september

Rådhuset

Her finner du en oversikt over åpne møter i kommunens råd og utvalg. Saksdokumentene legges ut på våre internettsider under menypunktet "Politikk/Sakskart", hos innbyggerkontakten samt på biblioteket. Sakspapirer til kontrollutvalgets møter finnes på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn sine nettsider.

Stadiongata stenges i krysset ved Såsengata fra 27. juli

Stengt vei

I forbindelse med opparbeidelse av nytt vann- og avløpsanlegg blir Stadiongata i Mjøndalen stengt i krysset Såsengata/Stadiongata i perioden 27. juli til 25. august. Omkjøring til Såsengata, Stadiongata, Markveien og Midtveien blir fra Løpene. For gående kan gangsystemet Solløsgata–Skolegata brukes.

Utmerket kvalitet på badevannet

Hagatjern

Vannprøvene tatt i uke 28 på Hagatjern og Årbogen viser at det fortsatt er utmerket kvalitet på badevannet. Nye prøver vil bli tatt i uke 32.

Utleie av redningsvester

logo_visSjovett

1. mai 2015 ble det påbudt å ha på flytevest eller redningsvest når du skal ut i båt som er mindre enn 8 meter. Ved Drammensregionens brannvesen kan du leie vest for en billig penge.

Bekjemper kjempebjørnekjeks ved Ulverudbekken

Bekjempelse av uønskede arter

På vegne av kommunen starta Isachsen Grøntmiljø å bekjempe kjempebjørnekjeks ved Ulverudbekken fredag 10. juli. Kjempebjørnekjeks er en uønska art i Norge, og i Nedre Eiker har vi planta langs Ulverudbekken sør og nord for Gamle Riksvei.

Informasjon til eiere av luftskrubbere og kjøletårn

Legionellaprøver

For å forhindre legionellainfeksjoner er det kommet nye bestemmelser i Folkehelseloven som innebærer at alle kjøletårn og luftskrubbere skal være vurdert av akkreditert inspeksjonsorgan innen utløpet av 2015. Ny vurdering må deretter foretas minst hvert 5. år.

Nye regler i plan- og bygningsloven iverksettes fra 1. juli

endring i plan og bygningslov, illustrasjonsbilde

De fleste byggetiltak er i hovedsak søknadspliktig. Formålet med forenklingen er at det skal bli enklere å utføre mindre byggetiltak på egen eiendom. Tiltakshaver er selv ansvarlig for å sikret at tiltaket samsvarer med generelle og spesielle bestemmelser. Vi har nå utarbeidet kart som kan hjelpe deg å finne ut om tiltaket er fritatt fra søknadsplikt.

Rehabiliteringsarbeid ved Mellomdammen og Nerdammen

Nerdammen

Mellomdammen og Nerdammen er for tiden tappet kraftig ned. Årsaken er at det pågår arbeid med å forsterke dammene. Vi ber publikum om å være forsiktige i forhold til anleggsarbeidene og forholde seg til skiltingen som blir satt opp.

Else Marie og Arvid Falks legat for personer bosatt i Nedre Eiker

legat

Formålet med legatet er todelt. Stipendet blir gitt ut hvert år. Ordinær søknadsfrist er 1. mars, men i 2015 er søknadsfristen forlenget til 30. november. Midlene kan søkes av institusjoner (kommunale og private), enkeltpersoner, grupper og lag.

Ditt turtips! Tegn på kart og fortell om din favorittur i kommunen!

turkort

I forbindelse med Friluftlivets år kan du komme med dine turforslag i kommunen. Kultur og fritid holder på å utarbeide turforslag som skal trykkes som turkort. Har du noen forslag på korte eller lengre turer som du og din familie liker å padle, sykle, vandre eller gå på ski, så vil vi gjerne vite om dem! Et par av turforslagene vil bli trykket på turkortene som kommer i løpet av høsten.

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljert reguleringsplan for Vikåsen idrettsanlegg og Åsen skole

Vikåsen og Åsen skole, illustrasjonsbilde

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsler Stener Sørensen AS på vegne av Vikåsen Idrettslag herved oppstart av planarbeid. I hht. plan- og bygningslovens §17-4 varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet reguleringsplan. Frist for merknader: 27.08. d.å.

Kunngjøring om igangsatt arbeid med reguleringsplan og offentlig ettersyn av planprogram for Tverrveien 1 og 3

Tverrveien, Illustrasjonsbilde

På vegne av Tverrveien 1 AS varsles det, i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, oppstart av arbeid med reguleringsplan for Tverrveien 1 og 3 i Nedre Eiker.

Neste

Web levert av: CustomPublish AS   Kontakt Redaksjonen Nedre Eiker kommune