A A Nedre Eiker kommune
Nedre-eiker kommune
RSS

Spyling/ rengjøring av hovedvannledninger i Mjøndalen.

Nedre Eiker kommune vil i uke 32 gjennomføre spyling/rengjøring av hovedvannledninger i sentrumsområdene i Mjøndalen. Som følge av dette vil det være nødvendig med vannavstegninger i denne perioden.

Terrortrussel - Fylkesmannen ber om økt aktsomhet

Fylkesmannen ber kommunene gå gjennom beredskapsplaner. I Nedre Eiker følges dette opp

Forbud mot bruk av engangsgriller og godkjente bålplasser

Bål

Drammensregionens brannvesen IKS minner om forbudet mot bruk av engangsgriller og faste godkjente bålplasser i kommunene Drammen, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommuner.

 

Det er fortsatt meget stor skogbrannfare i distriktet. All bruk av åpen ild vurderes som brudd på den alminnelige aktsomhetsplikten.

Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Steinberg stasjonskvartal

Steinberg

Forslag til reguleringsplan for Steinberg stasjonskvartal ble behandlet etter plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-11 i hovedutvalget for sentraladministrasjon og tekniske tjenester (H1) 18. juni. Reguleringsplanen legges nå ut til høring og offentlig ettersyn.

Utmerket kvalitet på badevannet

Hagatjern

Vannprøvene tatt i uke 27 på Hagatjern og Årbogen viser at det er utmerket kvalitet på badevannet.

Ingen forenklinger i byggesaksprosessen og søknadsplikten foreløpig

illustrasjonsbilde Norges lover

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 3. juli ut forslag til forenklinger og endringer i forskrift om byggesak ut på høring. Høringsfrist er 27. oktober.

Endringer i tobakksskadeloven

Røykfritt inngangsparti

Som følge av endringer i tobakkskadeloven er det nå tobakksforbud i barnehager og skoler, røykfrie inngangspartier og slutt på røykerom i arbeidslokaler og offentlige lokaler.

Kommunehelsesamarbeid sikrer bedre tjenestetilbud

Samarbeid

Gjennom felles rammeavtaler og et felles kommunehelsesamarbeid, satser de syv involverte kommunene i Drammensområdet på å kunne gi brukerne et enda bedre tilbud innen psykisk helse- og rusarbeid. Ett tiltak er å styrke samarbeidet med private aktører. 

Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Gamle riksvei 162 m.fl.

illustrasjonsbilde Gml. Riksvei 162

Forslag til detaljregulering for Gamle riksvei 162 m.fl. ble behandlet etter plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-11 i Hovedutvalget for sentraladministrasjon og tekniske tjenester (H1) 18.06.2014, og vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Mikkelsbråten på Hovjordet

Illustrasjon Mikkelsbråten

På vegne av Stigen AS varsles det i hht. plan og bygningslovens § 12-8 om oppstart av reguleringsarbeid detaljregulering for Mikkelsbråten, gbnr 37/502, 37/505, 37/9 m. fl. Frist for merknader 7. august d.å.

Nedre Eiker kommune innmeldt i ROBEK

Rådhuset

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har med virkning fra 23. juni 2014 meldt Nedre Eiker kommune inn i ROBEK. Årsaken er at kommunen har et underskudd fra 2008 som skulle vært inndekket i 2013.

Ny renovasjonsordning – informasjon til deg som skal bygge avfallshus

RFDs logo

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) vil i løpet av 2014 innføre henteordning for glass- og metallemballasje hjemme hos innbyggerne. Hvis du planlegger å bygge avfallshus, bør du derfor beregne plass også til ny beholder.

Neste side »

Web levert av: CustomPublish AS   Kontakt Redaksjonen Nedre Eiker kommune
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk