A A Nedre Eiker kommune
Nedre-eiker kommune
RSS

Velkommen til folkemøte om fremtidens Nedre Eiker

Fremtidsillustrasjon

Høsten 2013 inviterte kommunen innbyggere, lag og foreninger til å komme med innspill om fremtidens Nedre Eiker. Torsdag 28. august kl. 19.00 presenteres resultatet på rådhuset.

Yter flere tjenester enn sammenlignbare kommuner

Fra hovedutvalgsmøtet

Tirsdag kveld fikk hovedutvalget for helse og omsorg en grundig orientering om økonomien i etaten. Økonomikonsulent Stig Neteland fortalte at det nå legges opp til å spare inn 60 millioner kroner. Dette skal blant annet skje ved å redusere nivået på tjenestene slik tilbudet blir omtrent det samme som i sammenlignbare kommuner.

Si din mening om kommuneplanens samfunnsdel

Illustrasjonsbilde

Forslag til ny samfunnsdel for Nedre Eiker kommune for de 12 neste årene legges nå ut til offentlig ettersyn. I dette dokumentet fastslås viktige satsingsområder og mål for kommunen. Nå har du muligheten til å si hva du mener!

Ny som næringsdrivende – eller behov for informasjon?

Skatteetaten

Er du nyetablert næringsdrivende eller tenker på å starte virksomhet? Da tilbyr Skatteetaten et gratis innføringskurs på 3–4 timer. Kurset gir informasjon om regnskapskapsplikt, skatt, merverdiavgift og elektroniske løsninger og er spesielt tilpasset nye næringsdrivende som ikke har forkunnskaper på området. 

Velkommen til dansekonsert med Sputnik, GP og Damene

Sputnik og Damene

Onsdag 3. september kl. 1800 arrangeres dansekonsert på Samfunnshuset i Mjøndalen. Konserten arrangeres av NEK Kultur-Helse, med midler fra Den kulturelle spaserstokken. Gratis inngang!

Nedre Eiker kommune ikke rammet av streik

Illustrasjonsbilde undervisning

Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag varslet fredag om at nye 2 373 lærere tas ut i streik fra torsdag 21. august. Ingen lærere i Nedre Eiker kommune er tatt ut, slik at skolestart foregår som normalt.

Åpne møter i august

Rådhuset

Her finner du en oversikt over åpne møter i kommunens råd og utvalg. Saksdokumentene legges ut på våre internettsider under menypunktet "Politikk/Sakskart", hos innbyggerkontakten (i 1. etasje på rådhuset) samt på biblioteket i Mjøndalen. Sakspapirer til kontrollutvalgets møter finnes på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn sine nettsider.

Foreslår betydelige kutt innen helse og omsorg

Illustrasjonsbilde omsorg

I formannskapet i juni fikk rådmannen i oppdrag å lage en liste over mulige nedtak og legge denne frem for politisk behandling. Nå foreligger forslag til nedtaksliste fra hver etat og av disse fremgår det at det kan bli betydelige kutt innen helse og omsorg.

Utsendelsen av vannmåleravlesningkort forsinket

Illustrasjonsbilde

Utsendelsen av avlesningkort for vannmålere er om lag en uke forsinket på grunn tekniske problemer. De siste utsendelsene forgår nå. Dermed skal alle ha mottatt avlesningkort i god tid før fristen som er 25. august.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Betel-kvartalet

Illustrasjonsbilde Betelkvartalet

På vegne av Arbeidergata 11-13 AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8 om oppstart av arbeid med detaljregulering for Betelkvartalet i Mjøndalen. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnitt i vedlegg. Merknadsfrist 5. september 2014.

Mulig falske trygghetsalarmmontører i aksjon

Utropstegn

Kommunen og SOS International har fått melding om at enkelte brukere av trygghetsalarmer har blitt ringt opp av noen som utgir seg for å være fra SOS International og sier de skal komme og reparere trygghetsalarmen. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at montøren fra SOS International er uniformert og har ID-kort.

Problemene med trygghetsalarmene er løst

Trygghetsalarm

Oppdatert 7/8: Alle feil med trygghetsalarmene i kommunen skal nå være rettet.

Neste side »

Web levert av: CustomPublish AS   Kontakt Redaksjonen Nedre Eiker kommune
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk