Byggesak holder stengt mandag 23. oktober. Besøks -og telefontid ved byggesak er ellers 12-14 hver dag.

Lokaldemokrati

Følg med i lokalpolitikken i Nedre Eiker. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Møtekalender og sakspapirer