Vannmåleravlesning - Her kan du oppgi målerstand.

Byggesaksavdelingen holder stengt 25., 26. og 27. april på grunn av internt kurs.

Lokaldemokrati

Følg med i lokalpolitikken i Nedre Eiker. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Møtekalender og sakspapirer