Nedre Eiker i framtiden - kommunereform

Her finner du informasjon om folkeavstemningen samt bakgrunnsinformasjon som skal gjøre det lettere for deg som innbygger å gjøre deg opp en mening.

Informasjon om kommunereformen