Velkommen til innspills- og idémøte om områdeplanen for Mjøndalen 7. desember kl. 1830.

Salting og strøing av veier pågår for fullt. Vi kan dessverre ikke rekke overalt samtidig, så kjør og gå forsiktig i dag!

Lokaldemokrati

Følg med i lokalpolitikken i Nedre Eiker. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Møtekalender og sakspapirer