Forbud mot fyring med olje- og parafin fra 01.01.2020

Tirsdag 25. september er byggesak ikke tilgjengelig i telefon- og besøkstiden.

Lokaldemokrati

Følg med i lokalpolitikken i Nedre Eiker. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Møtekalender og sakspapirer