Dette kontaktskjemaet kan brukes for alle henvendelser til kommunen. Det være seg henvendelser eller spørsmål, eller ris og/eller ros. Vi prioriterer å svare raskt på alle henvendelser, og er saken tjenesterelatert blir den videresendt riktig saksbehandler umiddelbart.

Vi kan dessverre ikke motta sensitive opplysninger via kontaktskjemaet fordi skjemaet ikke er godkjent for det sikkerhetsnivået dette krever. Vi kan heller ikke motta fødselsnummer, selv om dette ikke er en sensitiv opplysning. I tilfeller hvor behovet berører slik informasjon ber vi deg skrive henvendelsen med stikkord og hovedtrekk, så vil en saksbehandler kontakte deg for nærmere dialog, eller ring oss på tlf.: 32 23 25 00.

Med vennlig hilsen
Nedre Eiker kommune