Vi bekrefter å ha mottatt din henvendelse via e-post. Henvendelsen blir videreformidlet til rett instans i kommunen. Henvendelse som krever behandling vil bli besvart så snart som mulig. E-postmottaket er betjent mandag-fredag fra 0830-1500.

We confirm the reception of your e-mail. Your e-mail will be forwarded to the department in question and answered as soon as possible. E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0830 to 1500.

Med hilsen

Nedre Eiker kommune