Kontakt oss

Innbyggerkontakten (kommunens sentralbord) tlf.: 32 23 25 00.

Nedre Eiker kommune, Gamle Rådhusgt. 2, Postboks 399, 3051 Mjøndalen

Se åpningstider

Nødnummer

 • Brann: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113

Feilmelding strøm – ved strømbrudd

Se kontaktinformasjon på Glitre Energi Netts nettsider

Vakttelefoner i arbeidstiden

 • Vei: 32 23 26 74
 • Vann: 32 23 26 72
 • Avløp: 32 23 26 83
 • Hjemmetjenesten: 32 23 69 20

Vakttelefoner utenom arbeidstid

Andre nyttige telefoner

 • Giftinformasjonen: 22 59 13 00 (hele døgnet) – giftinfo.no
 • Drammensregionens brannvesen: 32 04 44 00 – drbv.no
 • Drammensregionens brannvesen (feiing): 32 04 44 40
 • Politiet: 02800 – politiet.no
 • Viltnemnda (for melding om blant annet påkjørte dyr): Kontakt politiet på 02800
 • Alarmtelefonen for Barn og Unge: 116 111 – 116111.no
 • Kontakttelefon for voldsutsatte eldre: 800 30 196
 • Mental helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpen)
 • Rådgivningtelefon for pårørende innen psykisk helse: 22 49 19 22 – piosenteret.no
 • Kirkens SOS: 22 40 00 40 (teksttelefon for døve, tlf. 55 32 58 45)
 • Røde Kors kontakttelefon for barn og unge: 800 33 321 (mandag–fredag kl. 14.00–20.00)
 • Krise- og rådgivningstelefonen For Menn: 22 34 09 60 (mandag–fredag kl. 17.00–20.00)
 • Hjelpetelefoner for ungdom

For informasjon om kommunens ansvar og oppgaver ved en større hendelse, se artikkelen Samfunnssikkerhet og beredskap