1 til 5 av 5

Høring om justering av skolekretsgrenser

En nylig gjennomført skolebehovsanalyse viser at elevtallet i kommunen vil øke i de fleste skolekretser. For å få en bedre utnyttelse av kapasiteten på skolene vurderes det nå å justere skolekretsgrensene noe.

Sist endret: