1 til 4 av 4

Varsel om oppstart og offentlig ettersyn for Nybruveien næringspark

På vegne av Gamle Riksvei 237 AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §§12-8 og 12-9 om oppstart av områderegulering og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Nybruveien næringspark i Nedre Eiker. Frist for merknad: 5. desember d.å.

Sist endret: