1 til 3 av 3

Vedtatt reguleringsplan for Strandveien 7-11

I henhold til § 12-12 i plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for Strandveien 7- 11 (utvalgssak nr. 114/17) ble vedtatt i kommunestyrets møte 13.12.2017.

Sist endret: