Bane NOR inviterer til åpne kontordager om dobbeltspor Gulskogen–Hokksund. Frist for innspill er mandag 4. september 2017.

15. juni la Bane NOR forslag til kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for dobbeltspor Gulskogen–Hokksund ut på høring, med anbefalt «Midtre korridor» for strekningen Gulskogen–Mjøndalen og «Søndre korridor» for Mjøndalen–Hokksund. I den forbindelse inviteres innbyggerne til åpne kontordager for å snakke direkte med planleggere fra Bane NOR og Norconsult.

De åpne kontordagene arrangeres kl.12.00–18.00.

  • 16. august: Klubbhuset, Steinberg IF, Steinberg, Nedre Eiker kommune
  • 17. august: Rådhuset, Hokksund, Øvre Eiker kommune. Det gis en generell presentasjon av konsekvenser for Hokksund spesielt kl 18.00, hvis ønskelig
  • 21. august: Samfunnshuset, Mjøndalen, Nedre Eiker kommune
  • 22. august: Grendehuset, Ytterkollen, Nedre Eiker kommune
  • 23. august: Scandic Park Drammen, Drammen kommune

Høringsdokumentene og mer informasjon finnes på www.banenor.no/gulhokk.

Frist for innspill er mandag 4. september 2017.