Forslag til områderegulering for Nybruveien næringspark ble behandlet etter plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 i Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester (H1) den 19.06.2019 og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.

Nybruveien næringspark

Saksdokumenter:

Saksframlegg med vedtak – 1.gangsbehandling 19.06.19 

Vedlegg til saksframlegg:

Tidligere behandling av saken:

Fastsettelse av planprogram 21.02.18 

Merknad til planforslaget

Eventuelle uttalelser til planforslaget må sendes innen fredag 13.09.2019 til:

Nedre Eiker kommune, virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan,
Postboks 399, 3051 Mjøndalen
eller