Kommuneplanutvalget vedtok 8. mars å legge ut strategisk næringsplan for Nedre Eiker for 2017–2020 til høring og offentlig ettersyn.

Innbyggere, næringsbedrifter, organisasjoner og offentlige etater har anledning til å komme med merknader til næringsplanen. Vedtaket er forankret i kommuneplanens samfunnsdel kapittel 3.4. 

Hvis du har spørsmål om den strategiske næringsplanen kan du henvende deg til fagansvarlig utvikling Berit Bakkane på e-post eller tlf. 32 23 25 00.

Merknader merkes med "Merknader til strategisk næringsplan" og må sendes innen 31. mai 2017 til:

Nedre Eiker kommune
virksomhet Samfunnsutvikling v/Utvikling
Postboks 399
3051 MJØNDALEN

eller .

Her kan du lese viktige bakgrunnsdokumenter:

Her kan du lese grunnlagsdokumentene: