Bane NOR legger ut forslag til kommunedelplan for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund på høring.

Tog ved Daler(Foto: Bane NOR)

Informasjon og dokumenter (konsekvensutredning, planbestemmelser, planbeskrivelse, plankart etc.) finnes på hjemmesidene til Bane NOR. Dokumentene legges også ut til gjennomsyn hos innbyggerkontakten i rådhuset i Mjøndalen.

Bane NOR har avholdt informasjonsmøter

Bane NOR inviterte til åpent møte om Steinberg stasjon i klubbhuset på Steinberg 26. juni. 

21. juni ble det avholdt informasjonsmøte for innbyggerne i Nedre Eiker på Scandic Park Drammen. På møtet presenterte Bane NOR forslaget til kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen-Hokksund.

Merknader og innspill

Merknader og innspill til planforslaget merkes "Kommunedelplan dobbeltspor Gulskogen–Hokksund" og sendes til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar, eller som epost til .

Spørsmål kan rettes til Bane NOR på telefon 05280 og prosjektleder Randi Mona på telefon 994 44 482. Bane NOR vil også arrangere åpne kontordager i august.

Frist for innspill er mandag 4. september 2017.