Kommunestyret har i møte 06.09.2017 vedtatt å legge ut strategisk næringsplan for Nedre Eiker kommune 2017-2020 til kunngjøring. Vedtaket er forankret i kommuneplanens samfunnsdel kapittel 3.4.

Spørsmål om strategisk næringsplan kan rettes til Nedre Eiker kommune, virksomhet Samfunnsutvikling v/Utvikling/ Berit Bakkane eller Berit.Bakkane@nedre-eiker.kommune.no.

Dokumenter:

Grunnlagsdokumenter:

  • Vedtak i Formannskapet, sak nr. 40/16: Oppstart av arbeid med strategisk næringsplan 2017-2021.
  • Vedtak i Kommuneplanutvalget, sak nr. 7/17: Forslag til strategisk næringsplan for Nedre Eiker 2017-2020 – Høringsdokument og offentlig ettersyn.
  • Vedtak i Kommuneplanutvalget, sak nr. 12/17: Strategisk næringsplan for Nedre Eiker kommune 2017 – 2020.
  • Vedtak i Kommunestyret, sak nr. 74/17: Strategisk næringsplan for Nedre Eiker kommune 2017 – 2020