Nedre Eiker kommunes årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019 - 2021 er utlagt til offentlig ettersyn i Innbyggerkontakten på rådhuset i Mjøndalen. Dette er i samsvar med Kommunelovens §44.

Budsjett/økonomiplan behandles i kommunestyret onsdag 13. desember 2017.

Her kan du laste ned Grunnlagsdokument II (budsjett og økonomiplan) for 2018 til 2021.