Formannskapet har behandlet rådmannens forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022.

Her kan du lese budsjettdokumentene digitalt. Dokumentene kan også leses i innbyggerkontakten på rådhuset.

Formannskapets innstilling skal behandles i kommunestyret 28. november.

Se også artikkelen Budsjett og økonomiplan lagt frem