Hovedutvalget behandlet 20. juni fornyet forslag til områderegulering og dette ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 6. september 2018

Fornyet forslag til områderegulering for Mjøndalen sentrum ble behandlet etter plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-11 i Hovedutvalget for sentraladministrasjon og tekniske tjenester (H1) den 20.06.2018 og vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Saksdokumenter:

Ny 1.gangsbehandling - Saksframlegg med vedtak

Vedlegg til saksframlegg:

Tidligere behandling av saken:

Fastsettelse av planprogram 30.03.16

Første 1. gangsbehandling 11.10.17

Uttalelse til planforslaget

Eventuelle merknader må sendes innen torsdag 06.09.2018 til:

Nedre Eiker kommune
Virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Eller :

Vennligst betegn uttalelse med: 'Merknad til forslag til områdeplan for Mjøndalen sentrum'

Videre behandling etter offentlig ettersyn

Etter endt offentlig ettersyn er neste steg sluttbehandling og vedtak av reguleringsplanen.
Avhengig av antall og innhold i merknadene kan disse ta noe tid å avklare (ofte flere måneder).
I kunngjøring av vedtak av reguleringsplanen vil det opplyses om klagemulighet og -frist.

Spørsmål og/eller henvendelse

Om man har spørsmål eller ønsker et møte med kommunen kan dette rettes til:

Richard Sletten Nilsen
Tlf: 40 91 37 32
epost:

eller:

Siri Anna Kluck Lottrup
Tlf: 32 23 25 45
epost: