Forslag til reguleringsplan for Hagatjernveien 142-146 ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn, da det ble behandlet av Hovedutvalget 18. september. Frist for merknader er 7.11.2019.

Forslag til reguleringsplan for Hagatjernveien 142 og 146 (Wilson) ble behandlet etter plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-11 i Hovedutvalget for sentraladministrasjon og tekniske tjenester (H1) den 18. september 2019 og vedtatt lagt ut på høring og til offentlig ettersyn.

Saksdokumenter:

Saksframlegg med vedtak 

Vedlegg til saksframlegg:

Tidligere behandling av saken:

Uttalelse til planforslaget

Eventuelle merknader må sendes innen 7. november 2019 til:

Nedre Eiker kommune
Virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Eller :

Vennligst betegn uttalelse med : 'Merknad til forslag til reguleringsplan for Hagatjernveien 142 og 146 (Wilson)'