Forslag til reguleringsplan for Herstrøm næringspark ble behandlet i Hovedutvalget 31. oktober og vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for merknad er 22. desember.

Vedtak i Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester - 31.10.2017:

Forslag til reguleringsplan for Herstrøm næringspark ble behandlet etter plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-11 i Hovedutvalget for sentraladministrasjon og tekniske tjenester (H1) den 31.10.2017 og vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Saksdokumenter :

Saksframlegg med vedtak

Vedlegg til saksframlegg:

Evt. andre dokument som:

Tidligere behandling av saken:

Fastsettelse av planprogram

Uttalelse til planforslaget

Eventuelle merknader må sendes innen 22. desember 2017 til:

Nedre Eiker kommune
Virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Eller :

Vennligst betegn uttalelse med : 'Merknad til forslag til reguleringsplan for Herstrøm næringspark'

Videre behandling etter offentlig ettersyn

Etter endt offentlig ettersyn er neste steg sluttbehandling og vedtak av reguleringsplanen. Avhengig av antall og innhold i merknadene kan disse ta noe tid å avklare (ofte flere måneder). I kunngjøring av vedtak av reguleringsplanen vil det opplyses om klagemulighet og -frist.