Hovedutvalget vedtok i møte 30. april å legge forslag til reguleringsplan for Solberg Spinderi Nord ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 27. juni 2019.

Forslag til reguleringsplan for Solberg Spinderi Nord ble behandlet etter plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-11 i Hovedutvalget for sentraladministrasjon og tekniske tjenester (H1) 30.04.2019 og vedtatt lagt ut på høring og til offentlig ettersyn.

Saksdokumenter:

Saksframlegg med vedtak 

Vedlegg til saksframlegg:

Uttalelse til planforslaget

Eventuelle merknader må sendes innen torsdag 27. Juni 2019 til:

Nedre Eiker kommune
Virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Eller :

Vennligst betegn uttalelse med : 'Merknad til forslag til reguleringsplan for Solberg Spinderi Nord'

Videre behandling etter offentlig ettersyn

Etter endt offentlig ettersyn er neste steg sluttbehandling og vedtak av reguleringsplanen.
Avhengig av antall og innhold i merknadene kan disse ta noe tid å avklare (ofte flere måneder).
I kunngjøring av vedtak av reguleringsplanen vil det opplyses om klagemulighet og -frist.