Hovedutvalget behandlet 20. juni forslaget til reguleringsplan og vedtok at planen skulle legges ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 6. september 2018

Forslag til reguleringsplan for Veiavangen ungdomsskole og flerbrukshall ble behandlet etter plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-11 i Hovedutvalget for sentraladministrasjon og tekniske tjenester (H1) 20.06.2018, og ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Det er foreslås laget en reguleringsplan fordi Veiavangen skole skal utvides og kommunen ønsker også å ha mulighet til å bygge en flerbrukshall på tomta.

Veiavangen skole og flerbrukshall

 

Saksdokumenter :

Saksframlegg med vedtak

Vedlegg til saksframlegg:

Tidligere behandling av saken:

  • Politisk behandling av oppstartsmøte

Uttalelse til planforslaget

Eventuelle merknader må sendes innen 6. september 2018 til:

Nedre Eiker kommune
Virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Eller :

Vennligst betegn uttalelse med : 'Merknad til forslag til reguleringsplan for Veiavangen ungdomsskole og flerbrukshall'

Videre behandling etter offentlig ettersyn

Etter endt offentlig ettersyn er neste steg sluttbehandling og vedtak av reguleringsplanen.
Avhengig av antall og innhold i merknadene kan disse ta noe tid å avklare (ofte flere måneder).
I kunngjøring av vedtak av reguleringsplanen vil det opplyses om klagemulighet og -frist.