Hensikten med planarbeidet er å få nytt klubbhus til Solberg Sportsklubb, hall for innendørs isflate og sentrumsbebyggelse. Frist for innspill til Rambøll er 3. juli 2017.

Varslet er iht Plan og bygningslovens §12-8, på vegne av Solberg sportsklubb og Lissos Eiendom AS. Hele varslet kan leses her.