Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) arbeider med å revidere kommunenes forskrifter for husholdningsavfall. Det er lagt til grunn at ny revidert renovasjonsforskrift skal vedtas likelydende i alle kommunene innen sommeren 2017.

RfD har utarbeidet et forslag til ny forskrift som nå er ute til høring. Frist for uttalelser er 21. april 2017. 

Her kan du lese høringen med tilhørende dokumenter: