Nedre Eiker kommune vil i uke 26 gjennomføre spyling/rengjøring av hovedvannledninger på Langløkka og Ole Eknæs Vei. Som følge av dette vil det være nødvendig med vannavstengninger i denne perioden.

Vannavstengning

Vannet vil bli avstengt hver natt i uke 26 fra kl. 22.00 til kl. 06.00 fra mandag 26. juni til fredag 30. juni.

Abonnenter som blir direkte berørt av avstengningene vil bli varslet via SMS.

Nøyaktige tilkoblingspunkt for stikkledningene er ikke alltid kjent, slik at noe avvik av abonnenter som blir berørt kan oppstå.

Rengjøringen gjennomføres for å bedre vannkvaliteten og redusere problemene med misfarget vann. Misfarget vann må imidlertid påregnes i berørte og omkringliggende områder i en periode etter at rengjøringen er gjennomført.

Legg merke til følgende:

  • Tapp opp rent vann for husholdsbruk
  • Tapp opp vann f.eks. i badekar for spyling av toaletter. 
  • Vannkvalitet kan bli noe redusert i noen tid etter spyling/rensing. 
  • Foreta utspyling så nær hovedstoppekran som mulig (eks. hagekran). 
  • Unngå å vaske i maskin før vannet er helt rent igjen. 
  • Det er ikke helsefarlig å drikke vannet. Partiklene består av rust og humus (Organisk stoff). 
  • OBS. Kjemikalier anvendes ikke under rensing.

Det anbefales å stenge hovedstoppekran eller innvendig stoppekran før vannavstengningen.