I perioden fra 1. juli til 9. august kan velgere henvende seg til Innbyggerkontakten i Nedre Eiker kommune for å avgi stemme.

Valglogo 2017

Jfr. valglovens § 8-1 punkt 4 kan velgere som er forhindret fra å stemme i den ordinære perioden for forhåndsstemming (10. august – 8. september) avgi stemme i perioden 1. juli – 9. august. Ordningen gjelder alle velgere. Velgerne skal ha mulighet til å avgi stemme i hvilken som helst kommune i landet.

Jfr. Valglovens § 8-4 må velgeren ta med gyldig legitimasjon når man skal avgi stemme. 
Du kan avgi stemme selv om du ikke har fått tilsendt valgkort. Valgkortene blir sendt ut i begynnelsen av august.

Innbyggerkontakten på rådhuset har åpent mandag – fredag fra kl. 08.30 til 15.00.

Den ordinære forhåndsstemmingen åpner 10. august 2017.