Oversikt over manntallsførte i Nedre Eiker kommune er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

Hvis du ikke står i manntallet kan du ikke stemme ved Stortingsvalget 2017 mandag 11. september. Du kan undersøke om du står i manntallet i Nedre Eiker kommune når manntallslistene blir lagt ut på følgende steder:

  • Innbyggerkontakten i Rådhuset
  • Biblioteket i Mjøndalen
  • Informasjonen på Buskerud Storsenter
  • Candy kiosk på Solbergsenteret

Listene blir liggende ute fram til valgdagen 11. september.

Vi gjør oppmerksom på at alle som står i manntallet vil få tilsendt valgkort. Valgkort blir sendt ut i begynnelsen av august.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke var mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2017, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du har flyttet fra eller om du vil forhåndsstemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, kan du klage til Valgstyret. Klagen må være Valgstyret i hende senest 6. september kl. 15.00. Klagen skal være skriftlig og den skal begrunnes.

Valgstyrets adresse er: Nedre Eiker kommune. Postboks 399, 3051 Mjøndalen. Besøksadresse er Rådhusgata 2 i Mjøndalen.

Jfr. forskrift om valg til Sametinget skal kommunene legge ut Sametingets valgmanntall til offentlig ettersyn hvert valgår. Sametingets valgmanntall blir lagt ut til offentlig ettersyn sammen med manntallet til Stortingsvalget.