Bane NOR i samarbeid med Drammen kommune og Nedre Eiker kommune kunngjør i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 11-5 og 11-12 oppstart av arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning for hensettingsanlegg i Drammensområdet. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn (høring) jf. PBL. §§ 4-1 og 11-13.

Bane NOR planlegger etablering av nytt hensettingsanlegg i Drammensområdet. Planarbeidene er forankret i Nasjonal transportplan 2018-29. Det skal etableres hensettingsplasser for 36 enkle persontogsett av en lengde på 110 meter i nærheten av Drammen. Bane NOR har i forslaget til planprogram anbefalt høring av 8 alternative lokaliseringer for anlegget.

Forslag til planprogram med tilhørende vedlegg ligger ute til offentlig ettersyn i 7 uker, i perioden 28. mars til 19. mai 2019.

Les forslag til planprogram med tilhørende vedlegg på Bane NORs nettsider.

Planprogram kan også ses i Innbyggerkontakten på Rådhuset i Mjøndalen.

Uttalelser til planprogrammet kan sendes til:

Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar eller . Merk forsendelse:
«Saksnr. 201900859. Høringsuttalelser til planprogram for hensetting Drammensområdet».
Frist for å komme med uttalelser er 19. mai 2019.

Åpent informasjonsmøte og åpne kontordager:

Kommunen og Bane NOR inviterer til åpent informasjonsmøte og åpne kontordager i høringsperioden. I Nedre Eiker kommune vil disse bli avholdt følgende dager:

Åpent informasjonsmøter: 
9. april kl. 18:00 - 20:00 i kommunestyresalen på Rådhuset i Mjøndalen

Åpne kontordager:
24. april, kl. 12:00 - 17:00 på Biblioteket i Mjøndalen
07. mai, kl. 14:00 - 19:00 på Biblioteket i Mjøndalen

Spørsmål til planprogrammet kan rettes til Bane NOR ved:

Prosjektleder Fredrik Haga, 
e-post:

Planleggingsleder Marit K. Bjørke,
e-post:

Kommunikasjonsrådgiver Esben Svendsen,
e-post: