På vegne av Hokksund Pukkverk AS varsles det om oppstart av arbeid med fornyet reguleringsplan.

Det inviteres til informasjonsmøte 29. juni kl. 19:00 (klubbhuset på Årbogen) og frist for merknader til NIRAS Norge AS er satt til 13. august 2017.

Les hele oppstartsvarslet.