Formålet med planen er å legge til rette for eneboligtomter med tilhørende anlegg. Frist for merknader til Stener Sørensen AS er 4. juli 2017.

Oppstart varsles i henhold til plan og bygningslovens §12-8 på vegne av Håkon Lysaker.

Les hele varslingsannonsen