28. juni ble det vedtatt en mindre endring av bestemmelser i Kommuneplanens arealdel. Endringen består i et nytt rekkefølgekrav.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-17 har kommunen vedtatt en mindre endring av bestemmelser i kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker kommune 2015-2026.

Bakgrunnen for endringen stammer fra et politisk krav om å sikre opparbeidelsen av ny hovedatkomst i Åsen. Endringen består i å tilføye et nytt rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelsen av hovedatkomsten i samsvar med gjeldende reguleringsplan for veistrekningen.

Saksdokumentene kan ses nedenfor: