Kommunestyret vedtok 30. april reguleringsplan for endring av detaljregulering for Trollhullet. Frist for klage er 30.mai 2019.

I henhold til § 12-12 i plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for endring av detaljregulering for Trollhullet (utvalgssak nr. 37/19) ble vedtatt i kommunestyrets møte 30.04.2019.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12.
Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jf. forvaltningslovens kapittel VI.

Krav om erstatning i henhold til §15-3 eller krav om innløsning etter §15-2 i plan- og bygningsloven, må være fremsatt senest 3 år etter vedtak av reguleringsplan er kunngjort.

Planforslaget kan ses i saksdokumentene nedenfor.

Saksdokumenter :

Saksframlegg med vedtak 

Vedlegg til saksframlegg:

Eventuell klage må sendes innen 3 uker fra den er mottatt til:

Nedre Eiker kommune,
virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan,
Postboks 399, 3051 Mjøndalen
eller
.