Kommunestyret vedtok reguleringsplanen 18. september. Eventuell klage må sendes innen 18. oktober 2019.

I henhold til § 12-12 i plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for Solberg Spinderi Nord (utvalgssak nr. 66/19) ble vedtatt i kommunestyrets møte 18.09.2019.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12.
Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jf. forvaltningslovens kapittel VI.

Krav om erstatning i henhold til §15-3 eller krav om innløsning etter §15-2 i plan- og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter vedtak av reguleringsplan er kunngjort.

Planforslaget kan ses i saksdokumentene nedenfor.

Saksdokumenter:

Saksframlegg med vedtak 

Vedlegg til saksframlegg

Eventuell klage må sendes innen 18.10.2019 til:

Nedre Eiker kommune,
virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan,
Postboks 399, 3051 Mjøndalen
eller
.