1 til 10 av 88

Forbereder seg på storflom

Tirsdag var en rekke beredskapsaktører, som politi, Heimevernet, brannvesenet og Glitre Energi kraftproduksjon samlet på rådhuset i Mjøndalen. Målet var å utveksle informasjon for å være best mulig rustet til å håndtere en mulig storflom denne våren.

Sist endret:

Bli boende- nytt lavterskeltilbud som gir boveiledning

Nedre Eiker Kommune har av Fylkesmannen i Buskerud fått tildelt prosjektmidler til tiltaket «Bli boende» ut 2019. Formålet med prosjektet er å bedre/bevare bo-evnen og hindre utkastelser.

Sist endret:

Velkommen til byggesaksdag 29. mai

Byggeaktiviteten på våren er stor, og i den forbindelse inviteres det til byggesaksdag i rådhuset (sidebygget) tirsdag 29. mai fra kl. 9 til 16.

Sist endret:

Pårørendeskolen – for pårørende til personer med demens

Kommunen arbeider kontinuerlig for å sikre og forbedre tilbudet til personer med demens og deres pårørende. For pårørende til personer med demens arrangeres pårørendeskolen. Kurset er gratis for innbyggerne i Nedre Eiker kommune og Øvre Eiker kommune.

Sist endret:

Vil ha innspill til nytt kommunevåpen

Når Svelvik, Nedre Eiker og Drammen blir felles kommune i 2020, trengs det nytt kommunevåpen. 3. april starter arbeidet med å komme frem til et nytt kommunevåpen. Alle kan komme med innspill og ideer.

Sist endret:

Bli med på røykesluttkurs

Har du eller noen du kjenner tenkt på å slutte og røyke eller snuse? Det er lettere sammen! Utfordre hverandre og bli med på kurs via Friskliv Nedre Eiker.

Sist endret:

Selvhjelpsgruppe for voksne

I samarbeid med Selvhjelp Norge startes det opp en selvhjelpsgruppe for voksne på Bråta helse- og aktivitetssenter 27. mars kl. 12-14. Selvhjelpsgruppen er primært for 30–40 åringer.

Sist endret: