1 til 10 av 80

Hedret jubilantene

Tidligere denne måneden var det duket for den årlige og høytidelige markeringen av kommunens jubilanter. 19 ansatte rundet 25 års ansettelse, mens to ansatte rundet 40 års ansettelse.

Sist endret:

-Fortsatt en økonomisk utfordrende situasjon

I dag la rådmannen frem budsjettet for 2018 med tilhørende økonomiplan for 2019-2021. Den økonomiske situasjonen for Nedre Eiker kommune har de senere årene vært meget utfordrende og er det fortsatt. Kommunen ligger svært lavt på frie inntekter. For årene 2017-2019 får kommunen et ekstra tilskudd i rammetilskuddet på 5,5 millioner kroner til bruk i prosessen med sammenslåingen med Drammen og Svelvik i 2020.

Sist endret:

Langrand stengt ved Gosenveien

I forbindelse med flomsikring av Lysakerbekken i Krokstadelva er Langrand stengt ved Gosenveien. Bommen ved Bukkene bruse–Trollstien–Gosenveien er åpnet for omkjøring.

Sist endret:

Novemberutgaven av Informasjonssida

Hver måned har kommunen en helsides annonse i Eikerbladet med diverse informasjon. Her kan du se annonsen som PDF.

Sist endret:

Stengt gangvei i Åsen

Gangveien fra Sagaroa borettslag opp til Blomsterlia (forbi Bakkefaret barnehage) er stengt i forbindelse med skogrydding av området.

Sist endret:

Fornyer vannledning i Solbergelva

Vannledningen på strekningen fra Travbanen til Solberg spinneri skal renoveres. Det blir derfor noe graving i området fra midten av oktober til mars neste år.

Sist endret:

ÅPEN HALL i Mjøndalshallen

Også denne vinteren har Mjøndalen Sport og Kultursenter AS gleden av å invitere elevene ved skolene i Nedre Eiker til ÅPEN HALL i Mjøndalshallen.

Sist endret: