1 til 10 av 151

RSS

Tilskuddsordning: Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Målet med Bufdirs tilskuddsordning "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser" er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene/bydelene.

Sist endret:

Mjøndalen bibliotek blir meråpent

Nå blir biblioteket enda mer tilgjengelig. Meråpent bibliotek betyr rett og slett at biblioteket kan brukes også før og etter ordinær betjent åpningstid.

Sist endret:

- En spennende og lærerik tid

Bent Inge Bye (70) ledet i går sitt siste kommunestyremøte. Når han takker av som ordfører i Nedre Eiker kommune, blir han den siste ordføreren i kommunen noensinne.

Sist endret:

Ikke mulig å søke om startlån igjen før i 2020

Nedre Eiker kommune har ikke mer startlånsmidler igjen for 2019. Ønsker du å søke om startlån må du derfor vente til januar 2020 med å søke, og da til Drammen kommune.

Sist endret: