1 til 10 av 110

Ta årets sesonginfluensavaksine

Slik kan du beskytt både deg selv og dine medmennesker. Hvert år i perioden desember til april rammes nordmenn av influensaepidemi. For noen kan influensa gi alvorlige komplikasjoner. Det viktigste forebyggende tiltaket er vaksinasjon og Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine årlig til risikogrupper.

Sist endret:

Hvem fortjener Frivillighetsprisen for 2018?

Nedre Eiker kommune ønsker å finne fram til en person eller en organisasjon som fortjener heder for frivillig arbeid innen områder som eldreomsorg, arbeid for barn og unge, musikk og sang, idrett, kunst med mer.

Sist endret:

Introduksjon til oppmerksomt nærvær/mindfulness

Mindfulness dreier seg om å forholde seg til det som erfares i øyeblikket med vennlighet, nysgjerrighet, åpenhet, tålmodighet, tillit og aksept. Oppmerksomhetstrening dreier seg om å lede oppmerksomheten tilbake til øyeblikket og til vår umiddelbare erfaring fra øyeblikk til øyeblikk.

Sist endret:

FNs internasjonale dag for eldre

Mandag 1. oktober 2018 kl. 17.00 arrangeres FNs internasjonale dag for eldre i Nedre Eiker samfunnshus.

Sist endret:

Nedre Eiker er årets MOT-kommune

Forrige uke arrangerte organisasjonen MOT sin årlige inspirasjonssamling for MOTs ildsjeler over hele Norge. En viktig del av samlingen er å løfte frem og hedre kommuner, skoler og enkeltpersoner som bruker MOTs program som verktøy for å gjøre en forskjell i ungdoms liv.

Sist endret: