1 til 10 av 66

Vikhagan blir folkepark

Parken Vikhagan i Mjøndalen er nå avstengt. I løpet av denne sommeren/høsten og neste sommer skal parken oppgraderes til folkepark med funksjoner som lekeareal, møte- og sitteplasser, stille/rolig sone, inngangsport og et amfi med fontene.

Sist endret:

Prosjektrådmann nye Drammen kommune søkes

Kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen har vedtatt å danne en ny kommune sammen. Det er vedtatt at den nye kommunen skal hete Drammen. Nå søkes det etter prosjektrådmann for nye Drammen kommune.

Sist endret:

Rosenkrantzgate i Drammen skal utbedres

23. juni startet Statens vegvesen med å grave i Rosenkrantzgata i Drammen, på strekningen fra Hamborgstrømtunnelen til Vårveien. Dette vil føre til en del kø for bilister på strekningen. Hensikten er å gjøre vegen bedre for trafikantene.

Sist endret:

Pårørendeskolen – for pårørende til personer med demens

Kommunen arbeider kontinuerlig for å sikre og forbedre tilbudet til personer med demens og deres pårørende. For pårørende til personer med demens arrangeres pårørendeskolen. Kurset er gratis for innbyggerne i Nedre Eiker kommune og Øvre Eiker kommune.

Sist endret:

Nå skal den nye kommunen få et navn

I løpet av juni skal den nye kommunen i Drammensregionen få et navn. Her kan du lese saksdokumentet som danner grunnlaget for den politiske diskusjonen.

Sist endret:

Fotografering av det kommunale veinettet

Nedre Eiker kommune har engasjert selskapet Safe Control Infra for å fotografere det kommunale veinettet og og gang- og sykkelveier. Bildene skal brukes til å forvalte veinettet.

Sist endret: