1 til 10 av 121

Personvern tas på alvor

Nedre Eiker, Svelvik og Drammen har siden 25. mai 2018 fulgt de nye personvernreglene. Identifiseres usikkerhet eller avvik knyttet til behandlingen av personopplysninger, innføres både tekniske og organisatoriske strakstiltak, så vel som langsiktige tiltak.

Sist endret:

Problemer med saksbehandlingssystemet

Innkjøringsproblemer gjør at ikke alle saker er tilgjengelige i innsynsløsningen på nett. I tillegg kan det være litt lenger saksbehandlingstid.

Sist endret:

Hjelp våre brøytemannskaper!

Det har kommet mye snø i helgen og alle kommunens brøytemannskaper er ute, dag og natt. Som innbygger kan du bidra til at de kan jobbe mest mulig effektivt.

Sist endret:

Innspill ønskes til kontrollutvalgets høring

Kommunestyret har bedt kontrollutvalget om å avholde høring om prosessen frem til vedtak i kommunestyret knyttet til kommunesammenslåingen 14. desember 2016. Kontrollutvalget ønsker nå å få innspill fra innbyggerne.

Sist endret: