1 til 10 av 130

RSS

Pårørendeskolen – for pårørende til personer med demens

Kommunen arbeider kontinuerlig for å sikre og forbedre tilbudet til personer med demens og deres pårørende. For pårørende til personer med demens arrangeres pårørendeskolen. Kurset er gratis for innbyggerne i Nedre Eiker kommune.

Sist endret:

Årsrapport for 2018

Årsrapporten er en del av rådmannens rapportering til kommunestyret og gir en beskrivelse av utviklingen i kommunen på viktige områder som økonomi, tjenester, innbyggere og ansatte. Årsrapporten skal behandles i kommunestyret 19. juni.

Sist endret:

Mjøndalen skole til topps i Aktiv på skoleveien

Aktiv på skoleveien er Buskerudbyens egen årlige treukers aksjon med poenggiving for å få skolebarn til å gå eller sykle til og fra skolen. I år var det VELDIG jevnt mellom de 3 beste skolene, men Mjøndalen skole stakk til slutt av med seieren.

Sist endret:

Informasjon om utslipp i forbindelse med brannen i Strandveien

I forbindelse med brannen i Strandveien 29 i Mjøndalen natt til mandag 20. mai ble det sluppet ut noen giftige gasser i lufta. Hvis noen føler ubehag som de tror kan være forbundet med hendelsen, anbefales det å ta kontakt med Giftinformasjonen så snart som mulig.

Sist endret:

Nye veinavn i mai

29. mai får 35 veier i kommunen nytt navn. Se oversikten her.

Sist endret:

Barneskolene deltar i aksjonen "Aktiv på skoleveien"

I uke 17-20 gjennomføres” Aktiv på skoleveien”. Alle barneskolene i kommunen er påmeldt og elever fra 1. - 7. trinn oppfordres til å gå eller sykle til og/eller fra skolen. Målet er å få flest mulig elever i fysisk aktivitet. I forbindelse med aksjonen oppfordrer vi alle bilister til å være ekstra oppmerksomme.

Sist endret: