1 til 10 av 119

Til foresatte ved skolene

Politiet har i dag sendt ut en pressemelding knyttet til en hendelse de etterforsker i Solbergelva. Kommunen har tett dialog med politi og har iverksatt tiltak som er relevant for saken.

Sist endret:

Renhold tildelt arbeidsmiljøprisen

Virksomhet Renhold fikk denne uken Nedre Eiker kommunes arbeidsmiljøpris for 2018. De var nominert blant annet for å ha et stort fokus på arbeidsmiljø og nærværsarbeid.

Sist endret:

Inkludering av barn i lavinntektstfamilier

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (som tidligere het «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom») har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Lag og foreninger i Nedre Eiker kan søke om støtte til prosjekter. Søknadsfrist er 10. desember 2018.

Sist endret:

Anbefaler jodtabletter som beredskapstiltak i hjemmet

Myndighetene anbefaler at alle under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn kjøper jodtabeletter for hjemmelagring som en del av egenberedskap. Disse kan kjøpes på apotek.

Sist endret:

Informasjon om grunnarbeider Øvre Bakkefeltet

I forbindelse med utbygging i Øvre Bakkefeltet og Hvitveisbakken informerer utbygger Block Watne AS om at grunnarbeidene for prosjektet har startet opp. Det vil medføre støyende arbeider til tider.

Sist endret:

Har du husket å registrere brønnen din?

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres.

Sist endret:

Legger nye vann- og kloakkrør på Ytterkollen

Vannledningene på Ytterkollen er gamle og har hatt mange lekkasjer de siste årene. Nå pågår arbeid med å legge nye rør langs Drammensveien. Det pågår også arbeid med å koble alle husstander til det kommunale kloakknettet.

Sist endret: