Bent Inge Bye (70) ledet i går sitt siste kommunestyremøte. Når han takker av som ordfører i Nedre Eiker kommune, blir han den siste ordføreren i kommunen noensinne.

Bent Inge Bye

Bent Inge Bye har to perioder som ordfører bak seg, fra da han første gang ble valgt inn i 2011. Fra 2007 satt han i kommunestyret og som gruppeleder for Arbeiderpartiet og har vært leder av Nedre Eiker Arbeiderparti i 28 år. På 80- tallet satt han også i Fylkestinget i Buskerud og var på et tidspunkt også leder for hovedutvalget for kultur i fylkeskommunen. Han har også vært leder for fellesnemda for Nye Drammen.

Tidlig samfunnsengasjert

Bent Inge Bye ble svært tidlig samfunnsengasjert og har holdt dette engasjementet gjennom hele sin yrkeskarriere. Enten som politisk journalist, politiker selv eller begge deler. Allerede som ungdom fikk han sin første ledererfaring da han i en periode var leder for Atrå 4H.

– Jeg har vært et organisasjonsmenneske siden jeg var guttunge og begynte i Atrå 4 H som 8-9 åring og ble etter hvert leder av denne, forteller han.

Etter en tid flyttet familien til Rjukan. Bye som da var 15-16 år, ble medlem av AUF.

– Da var jeg solgt, slår han fast.

En viss ballast hjemmefra hadde han nok også, med en far som var leder av Rjukan Arbeiderforening. Jeg har nok alltid vært samfunnsengasjert, sier han.

En karriere innen politisk journalistikk

Første journalistiske erfaring fikk han da han jobbet i Rjukan Arbeiderblad ved siden av realskolen. Jobben gikk ut på å dekke kommunestyret for Tinn. Det ble starten på en journalistisk karriere med hovedfokus på politikk. Etter avtjent militærtjeneste begynte han å jobbe i Rjukan Arbeiderblad og Telemark Arbeiderblad, og flyttet så til Trondheim hvor han jobbet i Arbeideravisa i omtrent tre år.

I Arbeideravisa dekket han blant annet Sør-Trøndelag fylkeskommune og bystyremøter i Trondheim kommune. I den samme perioden var han også leder i Sør - Trøndelag AUF.

Veien gikk videre til Drammen hvor han begynte å jobbe i avisen Fremtiden som faglig politisk medarbeider. 

Siden ble det 11 år i Arbeiderbladet som del av faglig og politisk avdeling. Her var han også tillitsvalgt og jobbet mye med fagbevegelsen. Han beskriver dette som en spennende periode hvor han var tett på det politiske miljøet og vandret på Stortinget. Han ble på denne tiden godt kjent med både LO-ledere og sentrale skikkelser i Arbeiderpartiet som Reiulf Steen, Einar Gerhardsen, Thorbjørn Jagland, Martin Kolberg og Gro Harlem Brundtland.

Deretter var han redaktør i Norsk Grafisk Forbund og jobbet med internasjonale spørsmål før forbundet gikk sammen med flere andre og dannet Fellesforbundet. I Fellesforbundet arbeidet han som informasjonsarbeider til han ble ordfører i Nedre Eiker kommune.

Demokratiet må tas vare på

 Utdeling av Årets Herman

BILDE: Årets Herman deles ut på Portåsen. Dette er en årlig poesikonkurranse for niende trinn.

Ordføreren understreker at alle på et eller annet tidspunkt kan gjøre en innsats og beskriver samfunnet som en storfamilie hvor alle har et ansvar. Enten man stiller opp på skoleaktiviteter, som klassekontakt eller engasjerer seg i politikken ellers.

Alle skal ikke påta seg like store oppgaver, men dersom folk ikke stiller opp, forvitrer demokratiet. Demokrati dreier seg ikke bare om storting og kommune, understreker han. Barn og unge må oppfordres til å engasjere seg. Han beskriver demokratiet som en skjør plante som må stelles med.

- Hvis vi ikke tilfører næring og fornyelse, vil demokratiet forvitre.

Et ideelt kommunestyre skal være et speilbilde av samfunnet. Det skal være en lett blanding av generasjoner og bakgrunn. Et godt samarbeidsklima er også noe han er opptatt av.

– Det er viktig å ta ansvar ovenfor dem som har valgt oss og hele tiden jobbe for å gjøre samfunnet bedre, sier han. Samtidig er han klar over ordførers rolle og at det er kommunestyret som bestemmer. Som ordfører har han prøvd å legge vekt på samarbeid og sier han har satt pris på miljøet i kommunestyret.

– Det er forskjell på å være politiker før og nå, mener han. Presset og krav til ytelse er større enn noen gang. Sosiale medier fører til mye større engasjement – på godt og vondt.

– Jeg har hatt folk på kontoret som har sagt at de vil slutte i politikken. De orker ikke mer netthets og trakassering. Så klimaet er blitt tøffere. Før var det storfamilien som tok vare på hverandre. Nå er mye mer overlatt til samfunnet. Noe som igjen kanskje fører til at man stiller større krav.

Politikken har jo tradisjonelt vært mannsdominert. Bye uttrykker at det er veldig bra med likestilling og at det er godt for politikken.

Sykle til jobben

BILDE: Sykle til jobben - aksjonen. Ordfører Bent Inge Bye sammen med tidligere ordfører i Øvre Eiker kommune, Ann Sire Fjerdingstad.

Økonomisk utfordrende tider 

Det er ikke til å stikke under en stol at økonomi har hatt mye å si i hans tid som ordfører i Nedre Eiker kommune. Bent Inge Bye er en mann som har stått i stormen mer enn en gang. Nå sist ved kommunesammenslåingen.

– Alt dreier seg om økonomi, slår Bye fast og fortsetter:

– Det er som i den sangen til Abba. Money, money, money. Uten gode politiske og økonomiske rammer får man ikke til så mye. Man går gjerne inn i politikken med idealistiske målsettinger, og en del opplever et brutalt møte med virkeligheten.

Det er andres penger og man må se konsekvenser av tiltakene man holder på med. God økonomi skaper trygghet.

Engasjement for mennesker

Sommertoget på Mjøndalen stasjon

BILDE: NRK og Sommertoget besøkte Mjøndalen stasjon. Her byr ordføreren på "pølse i bløyta".

Så er det viktig å huske at politikk er ikke A4 ark, men mennesker, sier Bye. Det er møtene med folk han trekker frem, og beskriver seg selv som et sosialt vesen.

Sånn sett passer rollen som ordfører ham godt. Han viser til at han både gjennom kommunestyret og ellers som ordfører har møtt mange nye mennesker. Han har spesielt et engasjement for dem som ikke har det så godt.

– Vi har alle godt av å stille oss spørsmålet: Tenk om det var meg? Vi må passe oss så vi ikke blir oss sjøl nok.

Bent Inge Bye blir engasjert når han snakker om hvilket samfunn han ønsker. Før var det storfamilien som tok vare på hverandre. Nå er mye mer overlatt til samfunnet. Han er engasjert i barns oppvekstmiljø og viktigheten av at barn får en god start i livet. Barn som ikke har et trygd hjem å vokse opp i gjør inntrykk og han har selv sett hvordan rus kan bryter ned familier, men også hele miljøer.

Også omsorg for de eldre er et viktig fokusområde for ham. De som jobber innen helse og velferd og den jobben de gjør, fortjener all mulig oppmerksomhet. Både de som jobber i hjemmetjenesten, ute i institusjonene og ellers.

Han snakker om hvor viktige disse er for andre. Disse som bryr seg, som kommer hjem til deg og hvordan det for en del er et lyspunkt i tilværelsen når hjemmesykepleieren kommer på besøk. Også ansatte innen kreftomsorgen får han ikke fullrost. Disse som er der når det er som tøffest både for den rammede og pårørende.

Eldreomsorgen må vies ekstra oppmerksomhet fremover, mener Bye. Og understreker at selv om velferdsteknologi er nyttig, kan det aldri erstatte varme hender. Mange eldre sliter med sykdom og ensomhet.

– Det er et paradoks: Vi lever i et avansert informasjonssamfunn – likevel brer ensomheten om seg.

Når naturkreftene rammer

Skader etter uvær

BILDE: Ordfører Bent Inge Bye inspiserer skader etter flom. Dette fra 2015.

Når vi kommer inn på hvorvidt det er en opplevelse han husker særlig godt fra tiden som ordfører, kommer vi ikke utenom ekstremværet Frida som rammet Nedre Eiker i 2012. På kort tid kom det så store nedbørsmengder at som blant annet store deler av Mjøndalen sentrum lå under vann. Det er en alvorstung Bye som forteller. 

– 6. august 2012 kom Frida på besøk. Det er et besøk jeg skulle ønske vi slapp, sier han. 

– Vi jobba hele natta og rundt halv fire ringte politiet meg og sa at nå var det fare for at Årbogendammen ville briste.

Han beskriver det hele som et skrekkscenario som sitter i ham. Han tror at dersom ikke regnet gitt seg og det ikke hadde lykkes mannskapene å lede vannet bort, ville liv gått tapt.

Denne opplevelsen har gjort et uutslettelig inntrykk. Han minnes blant annet en eldre dame som han måtte hjelpe ut av en flomrammet leilighet midt på natta.

Brannvesenet måtte bruke båt for å evakuere folk fra sine boliger i Mjøndalen sentrum og Krokstadelva. Oppi det hele var det en fantastisk innsats fra brann, politi og våre kommunalt ansatte, forteller han.

Dagen etter viste ordføreren, ved hjelp av kano, TV2 rundt i den flomrammede kommunen.

Bent Inge Bye sier at denne opplevelsen gav ham et nytt syn på dette med klima og hva flom kan gjøre av skade. Han beskriver hvordan det ikke bare var store vannmasser, men også stein, grus og trær som ble dratt med av de voldsomme kreftene.

I etterkant av uværet har Nedre Eiker kommune lagt ned ressurser for å styrke beredskapen og flomsikre utsatte områder. Gjennom prosjektet "Håndtering av flom i Nedre Eiker" er det blant annet kartlagt tiltak som kan redusere faren for flomskader.

Planene fremover

Intervjuet går mot slutten. Vi spør om planene fremover. Vi er nok ikke de første.

 – Alle spør om planene fremover, men jeg har ingen konkrete planer, slår han fast.
Uansett uttrykker han at han skal ta vare på dem man har hjemme. Han har både kone, barn og barnebarn.

I tillegg er han aktiv i hundemiljøet og gleder seg til å ta mer del i dette fremover. Familien har persiske mynder som de blant annet drar på hundeutstillinger med.

 – Det kommer nok til å gå med noe tid til dette fremover.

Musikk er også en stor del av livet til Bent Inge Bye.

– God musikk er medisin, mener han.

I tillegg engasjerer han seg i fotball og da særlig MIF. 

Han beskriver tiden som ordfører som både spennende og lærerik og uttrykker at han føler seg privilegert som har fått være med på en slik reise.

MIF feirer opprykk

BILDE: Bent Inge Bye feirer MIFs opprykk til Eliteserien for 2015- sesongen.