Visste du at alle som er født i 2000 eller tidligere kan stemme under folkeavstemningen om kommunereformen? Disse fem ungdommene fra Eknes ungdomsskole er klare på at ungdommen må møte opp og avgi sin stemme når de har blitt gitt tillitten.

– Samfunnet skal tilpasses alle. Når vi 16-åringene først har fått stemmerett, er det viktig at vi sier ifra så samfunnet kan tilpasses oss, sier Celine Moen.

Hun og de fire klassekameratene Markus Stenklev, Natalie Hognestad, Herman Hansen og Malin Dahl har bestemt seg for å benytte stemmeretten under den rådgivende folkeavstemningen. De ramser opp argumenter som tyder på at det kommer både ja- og nei-stemmer fra denne gjengen, enten under forhåndstemmingen som begynner onsdag 1. juni eller på selve valgdagen 7. juni.

På spørsmål om hvilke faktorer de er opptatt av når de skal gjøre seg opp en mening, nevnes blant annet kollektivtilbudet, muligheter for å drive med andre og mindre idretter en fotball og håndball, legevaktstilbudet, stolthet av bygda og helse- og omsorgstilbudet.

Snakk om det hjemme

De oppfordrer sine jevnaldrende til å sette seg godt inn i hva folkeavstemningen går ut på.

– Les på nettet og snakk om det hjemme. Eller snakk med en politiker, for i Nedre Eiker er det mange som kjenner en politiker, er deres tips i forhold til å kunne gjøre seg opp en mening.

Og alle fem understreker at du ikke har rett til å klage etterpå hvis du ikke stemmer.

– Demokratiet baserer seg på at folk bruker stemmeretten, avslutter de.

Her finner du informasjon om kommunereformen og intensjonsavtalen med Drammen, Svelvik og flere andre kommuner – som politikerne nå ønsker å høre innbyggernes mening om.