Torsdag 4. april legger Skatteetaten ut skattemeldingen (selvangivelsen) for 2018. Her finner du nyttig informasjon.

I skattemeldingen ser du en foreløpig beregning av skatten din, men den kan endres. Du kan ha

  • tilgodebeløp: det du skal ha igjen på skatten
  • eller restskatt: det du må betale.

Det er opp til deg å sjekke at alt er i orden, og legge inn det du måtte ha av endringer som skatteetaten ikke har fått med seg: Aksjetap, boligsalg, inntekter fra utleie av eiendom, pendlerfradrag og lignende.

Første skatteoppgjør er ca. 19. juni. Første mulige dato for utbetaling om du har penger til gode er 19. juni. Du vil bli varslet på e-post/SMS når skatteoppgjøret ditt er klart, så sjekk at kontaktopplysningene dine er oppdatert.

Er du lønnsmottaker eller pensjonist, og leverer skattemeldingen på papir, får du skatteoppgjøret ditt tidligst i august.

Har du spørsmål til skattemeldingen må du kontakte Skatteetaten
på tlf. 800 80 000

Viktig å sjekke kontonummeret

Du får pengene igjen raskere hvis Skatteetaten har riktig kontonummer. Innen 15. mai kan du sjekke og eventuelt endre kontonummeret ditt.

NB! Det har dessverre blitt gjort en feil ved valg av konto som står som utbetalingskonto på skattemeldingen. Det er ikke hensyntatt at en del konti kan være både innskuddskonto og lånekonto (f.eks. brukskonto med tilknyttet kontokreditt i mange sparebanker). Konsekvensen er at flere skattepliktige har fått valgt en annen konto enn de hadde i fjor. De som ikke har alternative innskuddskonti, har ikke fått valgt noen konto og får følgelig beskjed om at de får utbetalingskort. Alle vil imidlertid selv kunne endre i selvbetjeningsløsningen eller alternativt ved å kontakte skatteoppkreveren.

Selvbetjeningsløsning for å endre kontonummer: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/endre-kontonummer/

Skatteoppkreveren har normalt mulighet for å endre kontonummeret frem til en uke før dato for skatteoppgjøret. I år vil det si den 12. juni. Skatteoppkreveren treffer du på tlf. 32 25 10 00.