I uke 17-20 gjennomføres” Aktiv på skoleveien”. Alle barneskolene i kommunen er påmeldt og elever fra 1. - 7. trinn oppfordres til å gå eller sykle til og/eller fra skolen. Målet er å få flest mulig elever i fysisk aktivitet. I forbindelse med aksjonen oppfordrer vi alle bilister til å være ekstra oppmerksomme.

I Aktiv på skoleveien konkurreres det om å være den klassen – og skolen – hvor flest elever går eller sykler til skolen. Det blir delt ut mange flotte premier fra Buskerudbysamarbeidet. Hver uke kåres det en klassevinner ved hver skole. Andre klasser med god innsats får også premie. Hovedpremien gis til Buskerudbyens beste barneskole etter at kampanjen er over.

Mål med «Aktiv på skoleveien»:

  • Fysisk aktivitet: Få barna til å være mer fysisk aktive ved å gå/sykle til skolen. Det gir dem også bedre utbytte av undervisningen.
  • Trafikksikkerhet: Ved at færre barn blir kjørt til skolen reduseres også trafikken ved skolen og gjør det tryggere for alle å ferdes der.
  • Sosialt: Det skapes gode sosiale relasjoner i løpet av en skolevei. For mange er dette en av de få arenaene de har som ikke er voksenstyrt.
  • Miljø: Å gå/sykle til skole kan være holdningsskapende på mange måter. Ikke minst i forhold til bilbruk og miljø. Dersom noen av elevene tar disse holdningene med hjem, vil det kanskje sette i gang litt tankevirksomhet hos foreldrene også.

Aksjonen skal bidra til at skolene i Buskerudbyen når egne mål og samtidig det nasjonale målet i Nasjonal transportplan om at 80 prosent av alle barn og unge skal sykle eller gå til og fra skolen.

Les mer på Buskerudbyens nettsider