Myndighetene anbefaler at alle under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn kjøper jodtabeletter for hjemmelagring som en del av egenberedskap. Disse kan kjøpes på apotek.

Jodtabletter er et aktuelt tiltak for å beskytte mot kreft i skjoldbruskkjertelen ved eventuell atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod.

Risikoen for slik kreft er størst hos barn, unge, gravide og ammende. I spesielle situasjoner kan det også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år. Opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen kan blokkeres ved rask tilførsel av naturlig jod (som jodtabletter inneholder).

Tablettene beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelig

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for sine innbyggere i den mest sårbare målgruppen (barn, unge under 18 år, gravide og ammende).

Nedre Eiker Eiker kommune har bestilt jodtabeletter som blir lagret på alle skolene,  barnehagene, helsestasjon og babysvømming i tilfelle en atomulykke skulle skje mens barna oppholder seg der. 

For mer informasjon vises det til Statens strålevern