Graving for ny vann- og avløpstrase er nå igang. I første omgang vil arbeidene pågå i Brekkeveien, for så å berører Horgen Søndre og delvis Korshorgen. Anleggsarbeid vil pågå frem til påsken 2020.

Anleggsarbeid Brekke Horgen

Det skal graves i Brekkeveien fra krysset Skogliveien til ca. nr 32. Dette vil føre til noe redusert fremkommelighet og noe ventetid må dessverre påregnes.

Videre vil arbeidene pågå i Horgen Søndre og delvis i Korshorgen.

Arbeidene vil medføre noe maskinstøy og anleggstrafikk i området. Vi beklager ulempene dette måtte medføre. 

Arbeidene utføres av Arne Olav Lund AS.

Kontaktpersoner:

Anleggsleder
Arvid Kveane
Tlf: 905 75 337

Formann
Tom Helge Lie
Tlf: 911 81 375

Byggeleder Nedre Eiker kommune
Rune Sundal
Tlf: 948 33 667