Når Elisabeth Enger tiltrer som prosjektrådmann for Nye Drammen ved nyttår, får hun med seg seks rådgivere og én konsulent. To av dem kommer fra Nedre Eiker kommune.

Denne uken er tre rådgivere og en konsulent ansatt i hele stillinger i Nye Drammen kommune. I tillegg er det ansatt en rådgiver i 80 prosent stilling i et halvt år, ut juni 2018. De begynner 2. januar. Stillingene var utlyst internt i våre tre kommuner Svelvik, Nedre Eiker og Drammen, og det kom inn over 30 søkere.

Bred erfaring

Enger sier at hun var svært fornøyd med en liste over godt kvalifiserte søkere, noe også intervjurunden bekreftet.

I rådgiverstillingene er følgende ansatt:

  • Thor Kristian Eriksen, Nedre Eiker kommune
  • Parminder Kaur Bisal, Drammen kommune
  • Marit Nielsen, Drammen kommune

Som konsulent er Nan Heidi Hansen fra Nedre Eiker kommune ansatt.

Det er også inngått avtale om et seks måneders engasjement med en ekstern rådgiver, Kjell-Ove Johansen. Han har bred erfaring innen organisasjon, styring og ledelse, som konsulent og leder.

Tidligere i høst ble prosjektrådmann Elisabeth Enger og rådgiverne Ulla Nordgarden og Odd Myklebust ansatt i den nye kommunen.

Meget tilfreds

Fra nyttår er det således denne staben som flytter inn i nye lokaler i Gamle kirkeplass 7 på Bragernes, det vil si det gamle fylkeshuset. Det er også her fellesnemnda for den nye kommunen holder sine møter.

Enger er svært tilfreds med det mannskapet som nå begynner jobben med å bygge den nye kommunen De som nå er ansatt er ikke bare høyt kvalifiserte med lang og allsidig erfaring, men også topp motiverte for jobben som venter.

Noen søkere er selvsagt skuffet over at det ikke var deres tur denne gangen, men det vil komme nye muligheter i månedene fremover.

– Det blir derfor flere anledninger til å bidra til arbeidet med den nye kommunen fra nåværende jobber i kommunene Svelvik, Nedre Eiker eller Drammen, eller gjennom jobber som nye stillinger som blir utlyst etter hvert som organisasjonen tar form, sier prosjektrådmann Elisabeth Enger som sammen med den nye prosjektorganisasjonen gleder seg til å ta fatt på nyåret.

Les mer om Nye Drammen på nyedrammen.no.