Også denne vinteren har Mjøndalen Sport- og Kultursenter AS gleden av å invitere elevene ved skolene i Nedre Eiker til Åpen Idrettshall i Mjøndalshallen. Tilbudet starter opp fredag 1. november og varer ut april neste år. Tilbudet er gratis og følger skoleruta.

Ballspill i Mjøndalshallen

Mandag, onsdag og fredag er hallene åpne for uorganisert idrettsaktivitet fra kl.14.00 til 16.00. Alle elever ved barne- og ungdomskolene er velkommen til å benytte seg av tilbudet. Alle må selv medbringe ball og eventuelt annet utstyr de skal benytte. 

Barna har selv ansvar for å organisere aktiviteten og å være inkluderende ovenfor alle. Det vil være vakter på tribunen. Disse kan man ta kontakt med om det er noe. De følger opp og hjelper til ved skader, uenigheter og annet. 

Mer informasjon og regler for bruk av hallen finnes på tavla ved inngangen og på Facebooksiden til Mjøndalshallen.