Ønsker du å få mer informasjon om planen eller stille spørsmål og snakke med saksbehandler på planavdelingen, så er åpent møte eller åpne kontordager et godt alternativ.

Ansatte arealplan

Invitasjon til kontordager og åpent møte

Forslag til reguleringsplan for områdeplan for Mjøndalen sentrum ligger i perioden 24.10.17–08.01.18 ute på høring og offentlig ettersyn.

Det blir åpne kontordager i innbyggerkontakten på rådhuset følgende onsdager kl. 12.00–15.00:

  • 8. november
  • 15. november
  • 22. november
  • 29. november
  • 6. desember
  • 13. desember
  • 3. januar (2018)

Det vil være mulig å møte ansatte på arealplan for å gå gjennom planen og komme med spørsmål direkte til administrasjonen.

Planforslaget kan i hele høringsperioden leses digitalt her på nettsidene eller ses i papirformat hos innbyggerkontakten i rådhuset.

Se planforslaget som digitalt kart (WebMap).

Folkemøte

Det arrangeres åpent møte i kommunestyresalen i rådhuset:

  • Tirsdag 28. november kl. 18.00.

Det blir presentasjon av planforslaget, og det åpnes for spørsmål og diskusjon.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 8. januar 2018 til: Nedre Eiker kommune, virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan, Postboks 399, 3051 Mjøndalen eller . Vennligst betegn uttalelse 'Merknad til forslag til områdeplan for Mjøndalen sentrum'.