Her finner du en oversikt over åpne møter i kommunens råd og utvalg.

Saksdokumentene finne du under Møtekalender og sakspapirer, i innbyggerkontakten samt på biblioteket. Sakspapirer til kontrollutvalgets møter finnes på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegns egne nettsider

Til orientering åpner innbyggerkontakten kl. 0800 på dager hvor åpne politiske møter starter kl. 0815. Normalt åpner innbyggerkontakten kl. 0830.

Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester
Dato: 11. oktober kl. 08.15
Møtested: Kommunestyresalen

Utvalg for Helse og velferd
Dato: 11. oktober kl. 10.00
Møtested: Formannskapssalen

Utvalg for Oppvekst og kultur
Dato: 11. oktober kl. 08.15
Møtested: Møterom hos kultur og fritid, Arbeidergata 37

Kontrollutvalget
Dato: 11. oktober kl. 08.15
Møtested: Mariskorommet, rådhuset
Se sakspapirer for møtet i kontrollutvalget på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegns nettsider 

Kommunestyret
Dato: 11. oktober kl. 13.30
Møtested: Kommunestyresalen

Fellesnemnda for ny kommune
Dato: 12. oktober kl. 12.00
Møtested: Gamle Kirkeplass 7, Drammen
Se sakspapirer for møtet i fellesnemnda i innsynsportalen til Drammen kommune 

Kommunereformutvalget
Dato: 18. oktober kl. 17.00
Møtested: Formannskapssalen
Sakene som behandles ble for det meste behandlet i fellesnemnda 12. oktober. Se sakspapirer for møtet i fellesnemnda i innsynsportalen til Drammen kommune 

Fellesnemnda for ny kommune og partssammensatt utvalg
Dato: 26. oktober kl. 09.00
Møtested: Gamle Kirkeplass 7, Drammen
Se sakspapirer for møtet i fellesnemda i innsynsportalen til Drammen kommune
Se sakspapirer for møtet i Felles PSU i innsynsportalen til Drammen kommune

Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester
Dato: 31. oktober kl. 18.00
Møtested: Formannskapssalen