Her finner du en oversikt over åpne møter i kommunens råd og utvalg.

Saksdokumentene finne du under Møtekalender og sakspapirer, i innbyggerkontakten samt på biblioteket. Sakspapirer til kontrollutvalgets møter finnes på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegns egne nettsider

Til orientering åpner innbyggerkontakten kl. 08.00 på dager hvor åpne politiske møter starter kl. 08.15. Normalt åpner innbyggerkontakten kl. 08.30.

Nedre Eiker går som kjent sammen med Drammen og Svelvik fra 1. januar 2020. Den nye kommunen skal hete Drammen kommune. De folkevalgte som ble valgt for perioden 2015-2019 vil fungere ut året, men de skal ikke vedta ny politikk i perioden.

NB! Møtetidspunktene som er oppgitt under kan bli endret og møter kan bli avlyst. Sjekk derfor også Møtekalender og sakspapirer når møtedatoen nærmer seg hvis du planlegger å være med på et åpent møte.

Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
Dato: 25. november kl. 12.00
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester
Dato: 27. november kl. 10.00
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset

Utvalg for Oppvekst og kultur
Dato: 27. november kl. 09.00
Møtested: Kultur og fritid, Arbeidergata 37, Mjøndalen

Formannskapet og klagenemnda
Dato: 27. november kl. 11.30
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Kontrollutvalget
Dato: 27. november kl. 08.15
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Kommunestyret
Dato: 27. november kl. 13.30
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset

Nye Drammen

Informasjon om åpne møter i Nye Drammen finner du i innsynsløsningen for Nye Drammen.