Her finner du en oversikt over åpne møter i kommunens råd og utvalg.

Saksdokumentene finne du under Møtekalender og sakspapirer, i innbyggerkontakten samt på biblioteket. Sakspapirer til kontrollutvalgets møter finnes på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegns egne nettsider

Til orientering åpner innbyggerkontakten kl. 0800 på dager hvor åpne politiske møter starter kl. 0815. Normalt åpner innbyggerkontakten kl. 0830.

Nye Drammen: Fellesnemnda og Felles partssammensatt utvalg
Dato: 24. januar kl. 09.00
Møtested: Prosjektkontoret, Bragernes torg 11
Gå til nyedrammen.no for sakspapirer

Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester
Dato: 5. februar kl. 18.00
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Partssammensatt utvalg
Dato: 13. februar kl. 08.30
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Formannskapet
Dato: 13. februar kl. 18.00
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Nye Drammen: Fellesnemnda og Felles partssammensatt utvalg
Dato: 14. februar kl. 09.00
Møtested: Prosjektkontoret, Bragernes torg 11

Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
Dato: 18. februar kl. 12.00
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester
Dato: 20. februar kl. 08.15
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset

Utvalg for Helse og velferd
Dato: 20. februar kl. 08.15
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Utvalg for Oppvekst og kultur
Dato: 20. februar kl. 08.30
Møtested: Kultur og fritid, Arbeidergata 37, Mjøndalen

Kommunestyret
Dato: 20. februar kl. 13.30
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset