Her finner du en oversikt over åpne møter i kommunens råd og utvalg.

Saksdokumentene finne du under Møtekalender og sakspapirer, i innbyggerkontakten samt på biblioteket. Sakspapirer til kontrollutvalgets møter finnes på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegns egne nettsider

Til orientering åpner innbyggerkontakten kl. 0800 på dager hvor åpne politiske møter starter kl. 0815. Normalt åpner innbyggerkontakten kl. 0830.

Fellesnemnda og felles PSU for ny kommune
Dato 8. mars kl. 09.00
Møtested: Gamle Kirkeplass 7, Drammen
Se sakspapirer for møtet i fellesnemda i innsynsportalen til Drammen kommune
Se sakspapirer for møtet i Felles PSU i innsynsportalen til Drammen kommune

Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester
Dato: 13. mars kl. 17.00
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Formannskapet
Dato: 14. mars kl. 17.00
Møtested: Formannskapssalen

Kommunestyret
Dato: 14. mars kl. 18.00
Møtested: Kommunestyresalen

Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester
Dato: 3. april kl. 18.00
Møtested: Formannskapssalen

Partssammensatt utvalg
Dato: 4. april kl. 17.00
Møtested: Formannskapssalen

Kommunereformutvalget
Dato: 4. april kl. 18.00
Møtested: Formannskapssalen

Formannskapet
Dato: 4. april kl. 18.00
Møtested: Formannskapssalen

Fellesnemnda og felles PSU for ny kommune
Dato 5. april kl. 09.00
Møtested: Gamle Kirkeplass 7, Drammen
Se sakspapirer for møtet i fellesnemda i innsynsportalen til Drammen kommune
Se sakspapirer for møtet i Felles PSU i innsynsportalen til Drammen kommune

Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
Dato: 23. april kl. 12.00
Møtested: Formannskapssalen

Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester
Dato: 25. april kl. 08.15
Møtested: Kommunestyresalen

Utvalg for Helse og velferd
Dato: 25. april kl. 08.15
Formannskapssalen

Utvalg for Oppvekst og kultur
Dato: 25. april kl. 08.15
Møtested: Møterom hos kultur og fritid, Arbeidergata 37

Kontrollutvalget
Dato: 25. april kl. 08.15
Møtested: Mariskorommet
Se sakspapirer på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegns egne nettsider 

Kommunestyret
Dato: 25. april kl. 13.30
Møtested: Kommunestyresalen