Her finner du en oversikt over åpne møter i kommunens råd og utvalg.

Saksdokumentene finne du under Møtekalender og sakspapirer, i innbyggerkontakten samt på biblioteket. Sakspapirer til kontrollutvalgets møter finnes på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegns egne nettsider

Til orientering åpner innbyggerkontakten kl. 0800 på dager hvor åpne politiske møter starter kl. 0815. Normalt åpner innbyggerkontakten kl. 0830.

Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester
Dato: 4. september kl. 18.00
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Partssammensatt utvalg
Dato: 5. september kl. 17.00
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Formannskapet og kommunereformutvalget
Klagenemnda (lukket møte)
Dato: 5. september kl. 18.00
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Valgstyret for Nye Drammen
Dato: 6. september kl. 14.00
Møtested: Prosjektkontor Nye Drammen, Bragernes torg 11
Se sakspapirer i Drammen kommunes innsynsløsning

Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
Dato: 24. september kl. 12.00
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester
Dato: 26. september kl. 08.15
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset

Utvalg for Helse og velferd
Dato: 26. september kl. 08.15
Formannskapssalen, rådhuset

Utvalg for Oppvekst og kultur
Dato: 26. september kl. 08.15
Møtested: Kultur og fritid, Arbeidergata 37

Kontrollutvalget
Dato: 26. september kl. 08.15
Møtested: Mariskorommet, rådhuset
Se sakspapirer på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegns egne nettsider 

Kommunestyret
Dato: 26. september kl. 13.30
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset