Her finner du en oversikt over åpne møter i kommunens råd og utvalg.

Saksdokumentene finne du under Møtekalender og sakspapirer, i innbyggerkontakten samt på biblioteket. Sakspapirer til kontrollutvalgets møter finnes på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn sine nettsider.

Til orientering åpner innbyggerkontakten kl. 0800 på dager hvor åpne politiske møter starter kl. 0815. Normalt åpner innbyggerkontakten kl. 0830.

Partssammensatt utvalg
Dato: 19. april kl. 08.15
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Formannskapet
Kommuneplanutvalget
Klagenemnda (lukket møte)
Dato: 19. april kl. 18.00
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Møte i arbeidsutvalget for den nye storkommunen
Dato: 20. april kl. 09.00
Møtested: Portåsen, Portåsveien 85, Mjøndalen

Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
Dato: 2. mai kl. 12.00
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester
Dato: 3. mai kl. 08.15
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset

Utvalg for Helse og velferd
Dato: 3. mai kl. 08.15
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Utvalg for Oppvekst og kultur
Dato: 3. mai kl. 08.15
Møtested: Kultur og fritid, Arbeidergata 37

Kontrollutvalget
Dato: 3. mai kl. 08.15
Møtested: Mariskorommet, rådhuset
Sakspapirer finnes på  Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegns egne nettsider

Kommunestyret
Dato: 3. mai kl. 13.30
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset

Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester
Dato: 30. mai kl. 18.00
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Partssammensatt utvalg
Dato: 31. mai kl. 08.15
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Formannskapet
Dato: 31. mai kl. 18.00
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset