Her finner du en oversikt over åpne møter i kommunens råd og utvalg.

Saksdokumentene finne du under Møtekalender og sakspapirer, i innbyggerkontakten samt på biblioteket. Sakspapirer til kontrollutvalgets møter finnes på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegns egne nettsider

Til orientering åpner innbyggerkontakten kl. 0800 på dager hvor åpne politiske møter starter kl. 0815. Normalt åpner innbyggerkontakten kl. 0830.

Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
Dato: 26. november kl. 12.00
Møtested: Mariskorommet, rådhuset

Formannskapet
Dato: 26. november kl. 16.30
Møtested: Formannskapssalen

Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester
Dato: 28. november kl. 08.15
Møtested: Kommunestyresalen

Utvalg for Helse og velferd
Dato: 28. november kl. 08.15
Formannskapssalen

Utvalg for Oppvekst og kultur
Dato: 28. november kl. 08.30
Møtested: Møterom hos kultur og fritid, Arbeidergata 37

Kontrollutvalget
Dato: 28. november kl. 08.15
Møtested: Mariskorommet, rådhuset
Se sakspapirer på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegns egne nettsider 

Kommunestyret
Dato: 28. november kl. 11.00
Møtested: Kommunestyresalen