Her finner du en oversikt over åpne møter i kommunens råd og utvalg.

Saksdokumentene finne du under Møtekalender og sakspapirer, i innbyggerkontakten samt på biblioteket. Sakspapirer til kontrollutvalgets møter finnes på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegns egne nettsider

Til orientering åpner innbyggerkontakten kl. 0800 på dager hvor åpne politiske møter starter kl. 0815. Normalt åpner innbyggerkontakten kl. 0830.

Kommuneplanutvalget
Dato: 15. august kl. 18.00
Møtested: Formannskapssalen

Felles kommunestyremøte for Nedre Eiker, Svelvik og Drammen
Dato: 16. august kl. 17.00
Møtested: Fossekleiva, Svelvik
Se sakspapirer for møtet i innsynsportalen til Svelvik kommune

Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester
Dato: 22. august kl. 18.00
Møtested: Formannskapssalen

Partssammensatt utvalg
Dato: 23. august kl. 08.15
Møtested: Formannskapssalen

Formannskapet
Dato: 23. august kl. 18.00
Møtested: Formannskapssalen

Fellesnemnda for Nedre Eiker, Svelvik og Drammen og felles PSU (partssammensatt utvalg)
Dato: 24. august kl. 09.00
Møtested: 2. etasje på biblioteket i Drammen
Se sakspapirer for møtet i fellesnemnda i innsynsportalen til Drammen kommune 
Se sakspapirer for møtet i Felles PSU i innsynsportalen til Drammen kommune

Kommuneplanutvalget
Dato: 30. august kl. 18.00
Møtested: Formannskapssalen