Her finner du en oversikt over åpne møter i kommunens råd og utvalg.

Saksdokumentene finne du under Møtekalender og sakspapirer, i innbyggerkontakten samt på biblioteket. Sakspapirer til kontrollutvalgets møter finnes på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegns egne nettsider

Til orientering åpner innbyggerkontakten kl. 08.00 på dager hvor åpne politiske møter starter kl. 08.15. Normalt åpner innbyggerkontakten kl. 08.30.

Kontrollutvalget
Dato: 19. juni kl. 08.15
Møtested: Mariskorommet

Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester
Dato: 19. juni kl. 08.15
Møtested: Kommunestyresalen

Utvalg for Helse og velferd
Dato: 19. juni kl. 10.30
Møtested: Formannskapssalen

Utvalg for Oppvekst og kultur
Dato: 19. juni kl. 10.00
Møtested: Kultur og fritid, Arbeidergata 37, Mjøndalen

Kommunestyret
Dato: 19. juni kl. 13.30
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset