Her finner du en oversikt over åpne møter i kommunens råd og utvalg.

Saksdokumentene finne du under Møtekalender og sakspapirer, i innbyggerkontakten samt på biblioteket. Sakspapirer til kontrollutvalgets møter finnes på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegns egne nettsider

Til orientering åpner innbyggerkontakten kl. 08.00 på dager hvor åpne politiske møter starter kl. 08.15. Normalt åpner innbyggerkontakten kl. 08.30.

Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester
Dato: 20. august kl. 18.00
Møtested: Formannskapssalen

Formannskapet og kommunereformutvalget
Dato: 28. august kl. 18.00
Møtested: Formannskapssalen

Kontrollutvalget
Dato: 28. august kl. 08.00
Møtested: Formannskapssalen

Fellesnemnda og felles partssammensatt utvalg
Dato: 29. august kl. 09.00
Møtested: Prosjektkontoret for Nye Drammen, Bragernes torg 11, 4. etasje
Sakspapirer for Fellesnemnda og felles partssammensatt utvalg finnes i Drammen kommunes innsynsløsning.

Valgstyret for Nye Drammen
Dato: 11. september. 17.00
Møtested: Prosjektkontoret for Nye Drammen, Bragernes torg 11, 4. etasje

Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
Dato: 16. september kl. 12.00
Møtested: Formannskapssalen

Kontrollutvalget
Dato: 18. september kl. 08.15
Møtested: Mariskorommet

Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester
Dato: 18. september kl. 08.15
Møtested: Kommunestyresalen

Utvalg for Helse og velferd
Dato: 18. september kl. 08.15
Møtested: Formannskapssalen

Utvalg for Oppvekst og kultur
Dato: 18. september kl. 08.15
Møtested: Kultur og fritid, Arbeidergata 37, Mjøndalen

Kommunestyret
Dato: 18. september kl. 13.30
Møtested: Kommunestyresalen