Her finner du en oversikt over åpne møter i kommunens råd og utvalg.

Saksdokumentene finne du under Møtekalender og sakspapirer, i innbyggerkontakten samt på biblioteket. Sakspapirer til kontrollutvalgets møter finnes på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegns egne nettsider

Til orientering åpner innbyggerkontakten kl. 0800 på dager hvor åpne politiske møter starter kl. 0815. Normalt åpner innbyggerkontakten kl. 0830.

Formannskapet – heldagsmøte budsjett
Dato: 22. november kl. 09.00
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset

Valgkomiteen
Dato: 22. november kl. 09.00
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Kommunereformutvalget
Dato: 22. november, etter valgkomiteens møte er slutt.
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Fellesnemnda for ny kommune og partssammensatt utvalg
Dato 23. november kl. 09.00
Møtested: Gamle Kirkeplass 7, Drammen
Se sakspapirer for møtet i fellesnemda i innsynsportalen til Drammen kommune
Se sakspapirer for møtet i Felles PSU i innsynsportalen til Drammen kommune

Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester
Dato: 12. desember kl. 18.00
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Kommunestyret – heldagsmøte budsjett
Dato: 13. desember kl. 09.00
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset

Fellesnemnda for ny kommune og partssammensatt utvalg
Dato 14. desember kl. 09.00
Møtested: Gamle Kirkeplass 7, Drammen
Se sakspapirer for møtet i fellesnemda i innsynsportalen til Drammen kommune
Se sakspapirer for møtet i Felles PSU i innsynsportalen til Drammen kommune