Her finner du en oversikt over åpne møter i kommunens råd og utvalg.

Saksdokumentene finne du under Møtekalender og sakspapirer, i innbyggerkontakten samt på biblioteket. Sakspapirer til kontrollutvalgets møter finnes på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegns egne nettsider

Til orientering åpner innbyggerkontakten kl. 0800 på dager hvor åpne politiske møter starter kl. 0815. Normalt åpner innbyggerkontakten kl. 0830.

Strategisamling for utvidet formannskap
Dato: 7.-8. juni
Møtested: Quality Hotel Tønsberg

Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
Dato: 12. juni kl. 12.00
Møtested: Formannskapssalen

Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester
Dato: 14. juni kl. 08.15
Møtested: Kommunestyresalen

Utvalg for Helse og velferd
Dato: 14. juni kl. 08.15
Møtested: Formannskapssalen

Utvalg for Oppvekst og kultur
Dato: 14. juni kl. 08.15
Møtested: Møterom hos kultur og fritid, Arbeidergata 37

Kontrollutvalget
Dato: 14. juni kl. 08.15
Møtested: Mariskorommet, rådhuset

Formannskapet
Klagenemnda (lukket møte)
Dato: 14. juni kl. 13.15
Møtested: Formannskapssalen

Kommunestyret
Dato: 14. juni kl. 14.00
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset

Møte i arbeidsutvalget for den nye storkommunen
Dato: 16. juni kl. 14.00
Møtested: Rådhuset i Drammen

Første møte i fellesnemnda for ny kommune
Dato 22. juni kl. 14.00
Møtested: Drammen kommune, Skur 1, Drammen Havn, Hans Kiærsgate 1A, Drammen