Her finner du en oversikt over åpne møter i kommunens råd og utvalg.

Saksdokumentene finne du under Møtekalender og sakspapirer, i innbyggerkontakten samt på biblioteket. Sakspapirer til kontrollutvalgets møter finnes på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegns egne nettsider

Til orientering åpner innbyggerkontakten kl. 0800 på dager hvor åpne politiske møter starter kl. 0815. Normalt åpner innbyggerkontakten kl. 0830.

Partssammensatt utvalg
Dato: 6. juni kl. 17.00
Møtested: Formannskapssalen

Formannskapet og kommunereformutvalget
Dato: 6. juni kl. 18.00
Møtested: Formannskapssalen

Felles partssammensatt samarbeidsutvalg
Dato: 7. juni kl. 09.00
Skur 1 Drammen Havn
Se sakspapirer i Drammen kommunes innsynsløsning

Fellesnemnda
Dato: 7. juni kl. 09.00
Skur 1 Drammen Havn
Se sakspapirer i Drammen kommunes innsynsløsning

Formannskapet
Dato: 12.-13. juni fra kl. 10.00
Møtested: Lampeland Hotell

Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
Dato: 18. juni kl. 12.00
Møtested: Formannskapssalen

Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester
Dato: 20. juni kl. 08.15
Møtested: Kommunestyresalen

Utvalg for Helse og velferd
Dato: 20. juni kl. 09.00
Formannskapssalen

Utvalg for Oppvekst og kultur
Dato: 20. juni kl. 09.00
Møtested: Møterom hos Kultur og fritid, Arbeidergata 37

Kontrollutvalget
Dato: 20. juni kl. 08.15
Møtested: Mariskorommet, rådhuset
Se sakspapirer på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegns egne nettsider 

Kommunestyret
Dato: 20. juni kl. 13.30
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset