Her finner du en oversikt over åpne møter i kommunens råd og utvalg.

Saksdokumentene finne du under Møtekalender og sakspapirer, i innbyggerkontakten samt på biblioteket. Sakspapirer til kontrollutvalgets møter finnes på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegns egne nettsider

Til orientering åpner innbyggerkontakten kl. 0800 på dager hvor åpne politiske møter starter kl. 0815. Normalt åpner innbyggerkontakten kl. 0830.

Formannskapet
Klagenemnda (lukket møte)
Dato: 15. mai kl. 18.00
Møtested: Formannskapssalen

Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
Dato: 28. mai kl. 12.00
Møtested: Formannskapssalen

Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester
Dato: 30. mai kl. 08.15
Møtested: Kommunestyresalen

Utvalg for Helse og velferd
Dato: 30. mai kl. 08.15
Møtested: Formannskapssalen

Utvalg for Oppvekst og kultur
Dato: 30. mai kl. 08.15
Møtested: Møterom hos kultur og fritid, Arbeidergata 37

Kontrollutvalget
Dato: 30. mai kl. 08.15
Møtested: Mariskorommet
Se sakspapirer på Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegns egne nettsider 

Kommunestyret
Dato: 30. mai kl. 13.30
Møtested: Kommunestyresalen