Gangveien fra Sagaroa borettslag opp til Blomsterlia (forbi Bakkefaret barnehage) er stengt i forbindelse med skogrydding av området.

Området skal bygges ut av Block Watne. I den forbindelse vil det bli foretatt rydding av skog og kratt med skogsmaskiner. For å ivareta alles sikkerhet er det nødvendig å stenge av området. Gangveien vil bli åpnet igjen om ca. 3 uker.

Gangveien