På strekningen mellom Klopptjerngata og innkjørselen til COOP Extra med Post i butikk, ligger det gamle vann- og avløpsrør. For å unngå å grave opp store deler av gata to ganger, skal Nedre Eiker kommune legge nye vann- og avløpsledninger samtidig med at Trebio AS bygger ut sitt fjernvarmeanlegg.

Arbeidergata stengt for gjennomkjøring

Arbeidergata vil derfor bli stengt for gjennomkjøring fra Parkveien til Industrigata/Drammensveien i en periode på ca. en måned.

Det presiseres at adkomsten til COOP Extra med Post i butikk vil bli holdt åpen fra den ene eller andre siden i hele anleggsperioden. Planlagt ferdigstilling av disse arbeidene i Arbeidergata frem til innkjøringen til COOP Extra er forventet senest 25. november.

Både kommunale ledninger og fjernvarmerøra vil ligge i kjørebanene i Arbeidergata. Fortauene vil bli holdt åpne på begge sider så langt det er mulig. I forbindelse med legging av nye stikkledninger for vann og avløp inn til de enkelte eiendommene, kan det medføre at ett av fortauene må stenges i en kortere periode.

Gravearbeidet vil starte på utsiden av Arbeidergata 13 og det vil bli stengt i etapper nedover mot Drammensveien. Alle arbeider skal utføres av entreprenør Isachsen AS.

Klopptjernsgata vil bli åpnet for trafikk før arbeidene starter opp og omkjøring vil bli skiltet. Omkjøringsvei ut til Drammensveien vil blir Parkveien, Nedre Torggate eller Øvre Torggate.

For å begrense varigheten av anleggsarbeidene, vil det bli arbeider fra kl. 07.00 - 21.00. Det varsles også om at det vil kunne pågå arbeider i helgene. Enkelte arbeidsoperasjoner kan det også være nødvendig å utføre som nattarbeid, eksempelvis ved oppgraving av krysset Arbeidergata/ Klopptjerngata.

Planlagte vannavstengninger vil bli varslet via SMS og infobrev. Dersom vannrør eller kabler ikke er avmerket på kart, kan det medføre brudd og kortvarig feilretting. Når det gjelder vannstenging/ brudd kan dette medføre noe misfarget vann i kortere perioder.

Vi vil til enhver tid tilstrebe oss på å gjøre belastningen for næringsdrivende, beboere og brukere av områdene så begrenset som mulig. Vi beklager de ulempene anleggsarbeidene medfører. 

Ved spørsmål, kontakt Innbyggerkontakten på telefonnummer 32 23 25 00.