Kommunen er i full gang med et samarbeidsprosjekt med NAV om en ny praktikantordning. Hensikten er å gi arbeidssøkende mulighet til å skaffe seg arbeidserfaring. Totalt har kommunen nå 13 praktikanter utplassert i ulike etater. Tre av dem jobber i virksomhet for institusjonstjenester.

Laksana med en beboerHelse og omsorg er en av etatene som var tidlig ute i samarbeidsprosjektet og har nå praktikanter i flere virksomheter. I virksomhet for institusjonstjenester har man nå tre praktikanter og det ligger an til å utvide antallet ytterligere.

Ved Solberglia sykehjem finner vi Laksana Meeyaithanawat. Hun kom til Norge i 2013 og har tidligere erfaring fra arbeid med mennesker. Meeyaithanawat behersker det norske språket godt, men noe av grunnen for hvorfor hun ønsker å være praktikant omhandler blant annet hennes ønske om å beherske norsk enda bedre.

Et godt samarbeid

Meeyaithanawat følges opp i det daglige av tjenesteleder ved Solberglia, Ellen Laksholm og veileder fra Nav, Tor Orsteen. Det har vært et godt og nært samarbeid mellom Orsteen og Laksholm fra første stund, slik at gjensidige forventinger ble avklart tidlig i prosessen.

Laksholm forteller at Solberglia er heldige som har fått muligheten til å være med i dette samarbeidsprosjektet. Meeyaithanawat har kontrakt med praksisstedet til og med juni i år, men man ser allerede på muligheter for forlengelse.

– Det er et fint supplement å få inn praktikanter på denne måten. Vi får bistand til praktiske oppgaver, noe som frigjør tid til de helsefaglige oppgavene. Samtidig hjelper vi Meeyaithanawat inn i det norske arbeidslivet. Dette er absolutt en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier Laksholm.

Tor Orsteen understreker NAVs målsetning om å få flest mulig ut i jobb og er godt fornøyd med samarbeidet med Solberglia sykehjem.

– Denne måten å kvalifisere seg til arbeidslivet på vil mest trolig øke sjansen for en yrkesaktiv fremtid for Laksana, sier Orsteen.

Føler hun betyr noe

Meeyaithanawat forteller at hun har gode kollegaer ved Solberglia. Hun er inkludert og føler at hun betyr noe for både kolleger og beboere.

– Jeg liker veldig godt å jobbe med eldre mennesker og ser ikke bort fra å ta helsefaglige studier i Norge. Kanskje jeg ender som helsefagarbeider eller sykepleier en dag!, avslutter hun med et smil.


Tjenesteleder ved Solberglia, Ellen Laksholm (t.v.) er glad for å kunne gi Laksana Meeyaithanawat arbeidstrening. Her sammen med veileder fra Nav, Tor Orsteen.