Geodataingeniør Rune Bratlie fra Nedre Eiker kommune ble i dag utropt som vinner av Fyrlyktprisen som Offentlig sektors dataforum deler ut. Prisen fikk han for å ha utviklet en beregningsmodell og et programsystem som simulerer vannløpenes vei ved store nedbørmengder.

Utdeling av FyrlyktprisenFoto: Terje Trobe

Fyrlyktprisen deles ut årlig til en offentlig virksomhet som har utmerket seg positivt innenfor IT-området, som kan være et forbilde for andre. I år ble prisen delt ut av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på konferansen NOKIOS i Trondheim. Konferansen er en stor møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT.

Også Trondheim kommune og Oslo kommune var nominert til prisen, men det var altså Nedre Eiker kommune som stakk av med prisen – og tittelen ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”.

– Det er veldig hyggelig at Nedre Eiker som en liten kommune kan konkurrere med de største kommunene i landet. Det er jo også hyggelig å bli satt pris på. Jeg har imidlertid ikke gjort dette alene, men sammen med gode kollegaer på samfunnsutvikling i teknisk etat, sa en glad vinner etter å ha fått prisen.

Tidligere vinnere av prisen er blant annet helsenorge.no, KS/Bergen kommune og Miljødirektoratet. Dette er med andre ord en pris som mange store aktører har vunnet.

Les mer om Rune Bratlies arbeid i artikkelen Nominert til Fyrlyktprisen av Offentlig sektors dataforum