Slik kan du beskytt både deg selv og dine medmennesker. Hvert år i perioden desember til april rammes nordmenn av influensaepidemi. For noen kan influensa gi alvorlige komplikasjoner. Det viktigste forebyggende tiltaket er vaksinasjon og Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine årlig til risikogrupper.

Influensavaksine illustrasjon

Vaksinene er nå tilgjengelig på fastlegekontorene. Ta kontakt med ditt legekontor for informasjon. Du må selv betale for vaksinen.

Influensa gir høy feber og kraftige smerter i hele kroppen, samt luftveissymptomer. I følge folkehelseinstituttet blir mellom fem og ti prosent av befolkningen syke i løpet av en vintersesong.

Sesonginfluensa-vaksinen er en velutprøvd og sikker vaksine med ingen alvorlige bivirkninger.
Influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. For å få best mulig beskyttelse bør man vaksinere fra oktober til desember, men man har nytte av vaksinering så lenge det er influensa i omløp.

Nedre Eiker kommune gir alle sine ansatte i Helse og velferd tilbud om gratis influensavaksine og oppfordrer alle ansatte til å vaksinere seg.

Risikogrupper som årlig absolutt bør vaksineres mot sesonginfluensa:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra og med fylte 65 år

Barn og voksne med:

 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Pårørende til eldre og til pasienter i risikogruppene.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter bør vurdere å vaksinere seg mot influensa for å beskytte den immunsupprimerte.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.

Generelle smitteforebyggende råd er å vaske hendene ofte, og unngå å hoste og nyse på andre. Blir du smittet, kan du spre sykdommen til andre selv om du ikke har tydelige symptomer. Overføring av virus skjer ved dråpe- eller kontaktsmitte.  

Se også Folkehelseinstituttets nettsider for informasjon.