Årsrapporten er en del av rådmannens rapportering til kommunestyret og gir en beskrivelse av utviklingen i kommunen på viktige områder som økonomi, tjenester, innbyggere og ansatte. Årsrapporten skal behandles i kommunestyret 19. juni.

Årsrapporten må leses i sammenheng med regnskapet for å få det hele og fulle bildet.  Regnskapet for 2018 blir i likhet med årsrapporten behandlet i kommunestyret 19. juni.

Les årsrapporten