Kommunen skal bygge ny pumpestasjon ved Munkhaughjørnet. I den forbindelse må det legges om både kabler og ledninger for vann og avløp. Arbeidene fører til at Hagatjernsveien må stenges på enkelte tidspunkt, samt være lysregulert.

BILDE: Kommunen bygger pumpestasjon ved Munkhaughjørnet.

  • Mellom 20. november kl. 23.00 og 21. november kl. 06.00 vil Hagatjernsveien bli helt stengt i forbindelse med omlegging av strømkabler
  • I perioden 6. januar til 31. januar, vil en kjørebane bli stengt og trafikken vil bli styrt med lysregulering
  • 7.–8. januar vil veien bli helt stengt med unntak for rutebusser og utrykningskjøretøyer under utrykning

I de to korte periodene Hagatjernsveien stenges helt, henvises tyngre kjøretøy å kjøre om via Orkidehøgda og de gamle Hagatjernsbakkene som normalt er stengt for gjennomkjøring. Vi håper imidlertid at virksomhetene som trenger transport med tyngre kjøretøy, kan planlegge disse utenfor de tidene Hagatjernsveien er helt stengt.

Mindre kjøretøy henvises til alternative lokale veier i området.

Arbeidene er planlagt slik at veibrukerne i minst mulig grad blir berørt, og håper på forståelse for at det i en periode blir redusert fremkommelighet.

Det tas forbehold om at fremdriftsplanen kan bli justert. Varsel om stenging vil også bli skiltet.

BILDE: Den oransje streken viser omkjøringsveien tyngre kjøretøy må ta i periodene Hagatjernsveien er stengt.