Rett før skolestart i august var samtlige lærere i Nedre Eiker samlet for å få inspirasjon og kunnskap om hvordan realfag kan læres bort på en måte som fenger elevene. Samlingen var et ledd i at Nedre Eiker nå har blitt en realfagskommune.

Fra realfagsamlingenForedragsholder Svein Hallvard Torkildsen (nummer to fra venstre) sammen med kommunens prosjektgruppe for realfagssatsingen. Fra venstre sees Thore Ryghseter (rektor Mjøndalen), seniorrådgiver Liv Jenny Bø, Monica Hansen (undervisningsinspektør Killingrud), Inger-Lise Risøy (undervisningsinspektør Krokstad) og Anne May Falch Brenden (undervisningsinspektør Veiavangen).

Reflektere over egen undervisning

Selv om dagen var en kick off for realfagssatsingen i kommunen, deltok samtlige av kommunens lærere. Et av målene med dagen var å få lærere til å reflektere over egen undervisning, uavhengig av faget de underviser i.

Undervisningsinspektør ved Krokstad skole, Inger-Lise Risøy, sitter i kommunens prosjektgruppe for realfagssatsingen. Hun er mattelærer, men også tilknyttet Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen – og dermed en ressursperson i kommunen med hensyn til realfag. Hun håper mange kollegaer lot seg inspirere av de to foredragsholderne Svein Hallvard Torkildsen og Maren Skjelstad Fredagsvik.

– Torkildsen er et fyrverkeri av en foredragsholder. Han utfordret oss til å tørre å variere undervisningen med oppgaver som utvikler den matematiske evnen til ungene og gjør matte meningsfylt for dem. Vi må bli flinkere til å bruke oppgaver som gjør at elevene virkelig forstår matematikk, slik at de ikke bare pugger formler. Selv flinke elever kan falle av i matte på videregående skole fordi de ikke har fått dybdekunnskap i grunnskolen, forteller Risøy.

I løpet av inspirasjonsdagen fikk også lærerne presentert siste nytt innenfor forskning på hvilken type undervisning som gir størst læringseffekt, i tillegg til ny kunnskap om utforskende arbeidsmetoder. Dagen ble, som hør og bør på en slik samling, avsluttet med et realfagseksperiment.

– Det var inspirerende å se at det går an å foreta et eksperiment i en så stor forsamling. Da må vi få til eksperimenter i et klasserom, forteller Risøy.

Viktig å møtes på tvers av skoler og fag

Undervisningsinspektøren setter stor pris på at det arrangeres felles oppstartssamling for lærerne.

– Det er viktig å møtes på tvers av skoler og fag. Og så er det viktig å markere at det er dette vi skal holde på med nå, avslutter Risøy.

Les også: Nedre Eiker blir realfagskommune