Byggeaktiviteten på våren er stor, og i den forbindelse inviteres det til byggesaksdag i rådhuset (sidebygget) tirsdag 29. mai fra kl. 9 til 16.

Hammer

Kommunens byggesaksbehandlere vil denne dagen behandle enkle byggesaker som ikke krever ansvarsrett. Det vil si:

  • oppføring/riving av tilbygg på inntil 50 m2 bebygd areal eller bruksareal,
  • bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel (eller omvendt),
  • oppføring/riving av mindre frittliggende garasjer og uthus på inntil 70 m2 bebygd areal eller bruksareal
  • og andre mindre tiltak som verandaer og lignende.

Saker som behandles denne dagen vil få 50 % redusert gebyr.

For at sakene skal kunne behandles denne dagen må:

  • Ferdig utfylte dokumenter innleveres på dagen ved personlig fremmøte.
  • Du må være tilstede under behandlingen slik at du løpende kan gi svar på spørsmål i forbindelse med saken.

Hvis du allerede har levert en sak til behandling, men ikke fått tillatelse ennå, vil vi kunne hente denne saken og behandle den på dagen hvis øvrige vilkår er tilstede.

For å få tillatelse på dagen må søknaden være komplett, fullstendig utfylt og minst omfatte:

Saker som ikke kan behandles:

Bygging nær vann eller vassdrag som ikke er regulert til utbyggingsforhold vil ikke kunne behandles disse dagene da de krever politisk behandling.

Bygging i flomutsatte områder (under 50-års flom) vil ikke kunne godkjennes denne dagen da disse krever politisk behandling. Eiendommer som ligger mellom 50- og 200-årsflom vil kunne vurderes, men det er ikke sikkert vi kan avslutte behandlingen på byggesaksdagene.

Tips, råd og "nye" blanketter

Les gjerne mer om hva som kreves av byggesøknaden i artiklene under plan, bygg og kart, eller se vår "steg for steg" figur.

Hvis du synes at søknadsskjema og nabovarsel ser annerledes ut enn tidligere, så er det fordi vi har tatt i bruk forenklede og mer brukervennlige blanketter fra Dibk (Direktoratet for byggkvalitet). Les gjerne Dibk sin "veiviser" gjennom søknadsprosessen.

Det vil måtte påregnes noe ventetid mens sakene behandles, før godkjenning kan gis. Vi serverer derfor kaffe og småkaker mens du venter! Benytt anledningen til å få godkjent byggeplanene nå, slik at arbeidene kan utføres i ferietiden.

Vel møtt til hyggelig byggesaksdag!