Ordførerne i Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Sande og Svelvik har signert en ny avtale for å kunne fortsette med Drammensregionens 5-kommunesamarbeid.

Ordførerne i D5-samarbeidet

Drammensregionens 5-kommunesamarbeid (D5) skal:

  • være en møteplass mellom ordførerne, som styrker den regionale identiteten, utviklingen og kontakten mellom kommunene
  • være et møteforum hvor ordførerne regelmessig møtes for å drøfte saker som er relevante for regionen
  • koordinere kommunene i forhold til søknad om regionale utviklingsmidler og skjønnsmidler
  • være en arena for koordinering av kommunale eierinteresser

Særegenhet

Drammensregionen er en naturlig og funksjonell enhet med blant annet felles bo- og arbeidsmarked. Drammensregionen er en av flere funksjonelle byregioner som til sammen utgjør hovedstadsområdet. Drammensregionens 5-kommunesamarbeid (D5) deltar i Samarbeidsalliansen Osloregionen som deltakende region i samarbeidets styre. Kommunene har etablerte interkommunale samarbeidsløsninger på nærmere definerte tjenesteområder.

Satsning fremover

Blant satsingsområdene 2017–2019 er styrking av samarbeidet og kontakten mellom kommunene, legge grunnlaget for en dypere regional identitet og fremme muligheten for etablering av gode samarbeidsløsninger på konkrete saksfelt. Alle kommunene i D5 ønsker å jobbe med fellesprosjekter til beste for hele regionen, inkludert enkeltprosjekter med regional betydning.